Nederland houdt BTW boven het minimum in EG

DEN HAAG, 25 JUNI. Minister Kok (financien) is niet van plan het hoge BTW-tarief in Nederland te verlagen, nadat de EG-ministers van financien gisteravond in Luxemburg een politiek akkoord bereikten over de toekomstige BTW- en accijnstarieven in de Gemeenschap.

Met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk stemden alle lidstaten ermee in dat er minimumtarieven voor BTW en accijnzen in de Europese Gemeenschap moeten komen. Het minimum BTW-tarief voor luxe goederen wrdt 15 procent. Voor eerste levensbehoeften komt een minimumtarief van 5 procent. In Nederland gelden voor de BTW-heffing respectievelijk 18,5 en 6 procent. Minister Kok ziet in het bereikte akkoord “absoluut geen reden om in Nederland de tarieven te verlagen”.

Ook voor de accijnstarieven gaan minima gelden. Voor accijnstarieven op wijn, sterke drank en tabak bestaat nog geen overeenstemming.

Het akkoord is van groot belang voor de open Europese markt die op 1 januari 1993 moet ontstaan. Want in die markt mogen er geen controles meer aan de binnengrenzen meer zijn; ook geen fiscale. De overeenkomst houdt in dat de weg voor de EG-Commissie vrij is om een bindende richtlijn voor alle EG-lidstaten te maken. Pas als die richtlijn definitief is goedgekeurd kunnen de belastinggrenzen in Europa gesloopt worden.

Het Verenigd Koninkrijk, dat lang volhield dat de BTW-harmonisatie onnodig en onwenselijk s, liet maandag de term onwenselijk vallen.

Volgens minister Kok mag men er daarom nu van worden uitgegaan dat de Britten in de nabije toekomst hun volledige medewerking aan het totstandkomen van de richtlijn zullen geven.

Minister Kok prees de Luxemburgse raadsvoorzitter Jean-Claude Juncker. Die heeft met deze belangrijke stap voorwaarts een geweldige prestatie geleverd. Kok toonde zich opgelucht dat hij 1 juli met “een schone lei” aan zijn voorzitterschap van de EG-minister van financien kan beginnen.(EPBij de besprekingen over de Tussenbalans - de ombuigingsoperatatie van 17 miljard gulden waar het kabinet begin februari overeenstemming heeft bereikt - in de Tweede Kamer drong met name de CDA-fractie aan op een BTW-verlaging. Volgens CDA-woordvoerder Vreugdenhil zal het het akkoord er niet toe leiden dat in Nederland de BTW-tarieven worden verlaagd. “Er is gewoon geen geld voor. Maar een verschil van 3,5 procent moet op termijn worden weggewerkt”, aldus Vreugdenhil.

Van een echte harmonisatie (gelijktrekking) van de BTW- en accijnstarieven is nog geen sprake. Het akkoord betreft alleen de minimumtarieven waar men in de EG-lidstaten niet onder, maar wel bovenuit mag gaan. Ok is de lijst van goederen die onder het lage tarief vallen nog niet vastgesteld. De EG-lidstaten hebben wat dit betreft zeer uiteenlopende wensen. Zo wil Nederland dat sierteeltprodukten op die lijst voorkomen, maar de overige EG-landen zijn het daar niet mee eens.