Mitterrand tot Major: nog geen besluiten

DUINKERKEN, 25 JUNI. President Mitterrand heeft de Britse premier John Major verzekerd dat de Europese top later deze week in Luxemburg “geen gedeeltelijke besluiten zal nemen halverwege de onderhandelingen” over een Europese politieke unie. Mitterand zei dit na een korte Frans-Britse top in Duinkerken die in het teken stond van de voorbereiding van de komende Europese Raad in het groothertogdom.

Major die in eigen land en vooral in zijn eigen Conservatieve partij verwikkeld is in een politiek schadelijke discussie over de notie van een 'federaal Europa', wil voorkomen dat hij gesoleerd raakt in hetLuxemburgse beraad. Hij meent dat de uiteindelijke besluitvorming over de Europese politieke unie alsook de monetaire unie aan het slot van de twee intergouvernementele conferenties van de Twaalf op de EG-top in december in Maastricht moet plaatshebben, “temeer omdat alles met elkaar verbonden is”.

Mitterrand stelde de Britse premier gerust met zijn verklaring dat de federale notie van een politieke unie een 'hypothese' is en dat “het te vroeg is de vraag te stellen aan deelgenoten die hun discussie nog niet hebben afgesloten”. Hij voegde eraan toe dat Frankijk voorstander is van een “sterkere gemeenschappelijke politieke structuur”. Mitterrand: “Voor Frankrijk is dat een postulaat, voor Groot-Brittannie zal het, als het zover komt, een consequentie zijn.”

De Frans-Britse top leverde verder geen resultaat op behalve de aankondiging dat Mitterrand en Major op 29 juli in Calais de vijfde verjaardag van het Franse-Britse verdrag over de tunnel onder Het Kanaal zullen vieren. De Frans-Britse betrekkingen hebben, zeker wat Europa betreft, geen substantie die te vergeliken is met de Frans-Duitse samenwerking. Vanmorgen ontbeten Mitterrand en de Westduitse bondskanselier Kohl met elkaar in het Elysee. Tussen Mitterrand en Major bestaat een voorzichtig wantrouwen dat deels te herleiden is tot vorig jaar december. Tijdens hun eerste ontmoeting destijds in Parijs liet Mitterrand de Britse premier in het ongewisse over een Frans 'vredesinitiatief' in de Golfcrisis, dat een dag na Majors bezoek bekend werd gemaakt.

    • Jan Gerritsen