Leider Hawaiians overleden

ROTTERDAM, 25 JUNI. Bill Buysman, oprichter en leider van de Kilima Hawaiians is zondag op 84-jarige leeftijd overleden. Het ensemble heeft meer dan vijftig jaar bestaan: pas sinds enkele jaren traden Buysman en zijn zingende echtegenote Mary niet meer op.

Buysman werkte in de jaren twintig al als amateur bij diverse dansorkestjes. Hij ging naar zee en zag tijdens een verblijf in Vancouver voor het eerst een Hawaii-ensemble. De muziek sprak hem aan en gaf hem in Nederland de mogelijkheid zich te onderscheiden van het gangbare dansrepertoire. Het radiodebuut van de Kilima Hawaiians vond plaats in 1934. De grote doorbraak volgde tijdens de bezetting; de exotische klanken werden een rage bij het publiek dat niet meer mocht reizen en toch graag wilde wegdromen uit de grijze alledaagsheid. Na de oorlog wisselde Buysman de Hawaii-nummers af et cowboy-liedjes zoals het uiterst populaire Er hangt een paardehoofdstel aan de muur.