'Leid werklozen op om kansarmen les te geven'

ROTTERDAM, 25 JUNI. Werklozen moeten worden geschoold om 'kansarmen' in de eigen wijk bij te scholen. Die zouden daardoor een grotere kans op werk krijgen. De werklozen zouden ook allochtonen de Nederlandse taal moeten bijbrengen. Maar in andere vakken kunnen ze ook les krijgen.

Het is een idee dat in de boezem van de Projectgroep sociale vernieuwing onder leidingvan J. Schaefer is geboren. Het is tot dusver alleen nog maar informeel door enkele leden van de Projectgroep besproken. Naar verwachting zal de Projectgroep er zich pas na de zomervakantie over buigen.

Op zijn vroegst zou dan in 1993 met enkele proefprojecten kunnen worden begonnen. Eerst moet er lesmateriaal moeten worden gemaakt.

Schaefer denkt niet alleen aan werkloze onderwijzers en leraren als 'docent'. Hij gaat ervan uit dat ook andere werklozen voor het scholingswerk goed inzetbaar zijn.

De werkloze 'docent' krijgt voor zijn inspanning een kleine toeslag op zijn uitkering. Volgens een eerste schatting is daarvoor en voor de ontwikkeling van lesmateriaal zo'n dertig miljoen gulden nodig. Dat geld zou bijeen moeten worden gebracht door de uitgifte van dertigduizend obligaties. Daarnaast moeten de 'cursisten' zestig gulden per jaar gaan betalen. De eerste twee jaar moet rekening worden gehouden met aanloopverliezen die de overheid dient te dekken.

Hoeveel 'kansarmen' en allochtonen op deze wijze zouden moeten worden geschoold kon de woorvoerder van de Projectgroep vanochtend nog niet zeggen. Volgens hem verkeert het plan nog in een erg pril stadium. Het zal de komende weken worden uitgewerkt.