IZF zet groei voort

Het Instituut voor Ziekenhuisfinanciering IZF in Utrecht heeft vorig jaar weer betere resultaten geboekt.

Het resultaat na belastingen nam met bijna 27 procent toe tot ruim 2,9 miljoen gulden. Evenals in 1989 is het leningenbestand met bijna 100 miljoen gulden gestegen, een groei van 37 procent.

Van het resultaat wordt 1,4 miljoen gulden aan de algemene reserve toegevoegd. De rest gaat als dividend naar de aandeelhouders, de verzekeraars Aegon, Amev en Centraal Beheer Leven en de Crediet- en Effectenbank.