Israel verwacht minder joden uit de Sovjet-Unie

TEL AVIV, 25 JUNI. Israel rekent na 1 juli op stagnatie van de joodse massa-emigratie uit d Sovjet-Unie. Op die datum treedt in de Sovjet-Unie een nieuwe emigratiewet in werking, en moeten emigranten naast een uitreisvisum voor Israel ook een paspoort hebben. Gevreesd wordt dat het maanden zal kosten om een paspoort te bemachtigen, en dat ook aanvragen in de gigantische bureaucratie zullen verzanden.

Uri Gordon, het hoofd van de immigratieafdeling van het Joods Agentschap, zei gisteren te verwachten dat als gevolg van de nieuwe wet het aantal immigranten uit de Sovjet-Unie tot enkele duizenden per maand zal dalen. In plaats van 300.000 Sovjet-joden zullen er volgens hem dit jaar slechts 180.000 komen.

De terugval van de Sovjet-immigratie kan niet uitsluitend worden toegeschreven aan de nieuwe wet. Grote werkloosheid onder de immigranten en de woningnood in Israel weerhoudt veel joden er thans van op het vliegtuig naar Tel Aviv te stappen.

Gisteren aangekomen immigranten zeiden dat Sovjet-joden betere tijden in de Sovjet-Unie verwachten en zich er meer op hun gemak voelen omdat gevreesde en voorspelde pogroms zijn uitgebleven.