Irak zal 30% inkomsten uit olie moeten afstaan

NEW YORK, 25 JUNI. De leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn het in principe eens geworden dat Irak maximaal 30 procent van zijn toekomstige olie-inkomsten zal moeten afstaan voor herstelbetalingen in verband met zijn invasie van Koeweit. Dat zeggen diplomaten bij de VN in New York.

Formele consultaties over een desbetreffende ontwerp-resolutie zijn voor morgen vastgesteld, en dan zou ook de stemming kunnen plaatshebben. Oorspronkelijk zou de raad vandaag al bijeenkomen, maar er bleek meer tijd nodig te zijn om over de precieze tekst te onderhandelen. De Verenigde Staten, die voorstander waren van een plafond van 50 procent, willen dat in de resolutie de mogelijkheid wordt opengelaten om het maximum-percentage boven de 30 te brengen als de olieprijzen stijgen en Iraks inkomsten dramatisch toenemen. Irak zelf had betoogd dat 30 procent ook nog te veel was, en ervoor gepleit twee tot vijf jaar te worden ontheven van herstelbetalingen.

Als de resolutie is aangenomen, komt de commissie van de Veiligheidsraad die het fonds gaat besturen waarin Irak dit geld moet storten, bijeen om het feitelijke bedrag te bepalen dat Bagdad moet betalen. Volgens Westerse diplomaten heeft Washington ingestemd met het plafond van 30 procent in ruil voor de stilzwijgende toezegging dat dit bedrag voor een aanzienlijke periode dicht in de buurt van het plafond zal liggen.

Irak kan overigens pas gaan betalen wanneer de Veiligheidsraad de economische sancties tegen het land intrekt en oliean gaan exporteren, en dat is nog niet gebeurd. De Verenigde Staten en Groot-Brittannie willen het embargo pas opheffen wanneer de Iraakse president Saddam Hussein niet langer aan de macht is.