Import Noorse electiciteit uit waterkracht

ROTTERDAM, 25 JUNI. De Nederlandse elektriciteitsproducenten, verenigd in de SEP, hebben een overeenkomst gesloten met het Noorse bedrijf Statkraft over de levering van elektriciteit uit waterkracht.

Het akkoord voorziet erin dat de SEP de beschikking krijgt over 500 megawatt waterkrachtvermogen, hetgeen de bouw van een grote elektriciteitscentrale overbodig maakt.

Niettemin voorziet e SEP voor de periode tot het jaar 2002 een verdere uitbreiding van het nationale elektriciteitsproduktievermogen. De Nederlandse behoefte aan elektriciteit zal tot 1994 jaarlijks stijgen met 2,7 procent, en daarna met ongeveer 2 procent per jaar. Dit blijkt uit het vanmorgen in Arnhem gepresenteerde concept-Elektriciteitsplan 1993-2002.

Elektriciteitsplannen worden elke twee jaar opgesteld en pogen de behoefte aan elektriciteit voor een periode van tien jaar te inventariseren. Op basis van het plan wordt bepaald hoe in die behoefte kan worden voorzien. Het concept wordt voorgelegd aan de minister van economische zaken en het parlement. Voor de twee nieuwe planjaren meent de SEP 1850 mW nieuw vermogen nodig te hebben, grotendeels ter vervanging van oude produktieeenheden met een totaal vermogen van 1800 mW.

De SEP wijst er in haar plan op dat het elektriciteitsverbruik de laatste jaren veel sterker groeit dan in eerdere plannen s voorzien.

Een verwachte trendbreuk, als gevolg van verdergaande elektriciteitsbesparing, is uitgebleven. In haar jongste plan gaat de SEP er desondanks van uit dat extra besparingsmaatregelen zullen leiden tot afnemende groei van de vraag naar elektriciteit na 1994.

Het nieuwe elektriciteitsplan gaat uit van een sterke toename van de decentrale elektriciteitsopwekking. De stroomproducenten verwachten dat het vermogen uit decentrale warmte-krachtopwekking deze eeuw nog toeneemt met 1500 mW. Dat is dubbel zoveel als waarvan in het vorige Elektriciteitsplan (1991-2000) werd uitgegaan.

Door de huidige sterke vraag naar elektriciteit dreigt er, aldus de SEP, in de periode 1992-2000 een vermogenstekort te ontstaan. Vanaf de periode van medio 1995 tot het jaar 2000 zal de behoefte aan extra vermogen worden gedekt doordat de bouw van twee warmte-krachtcentrales (in Utrecht en Moerdijk) is vervroegd. Om een vermogenstekort tot medio 1995 te voorkomen, zal een aanta oudere, binnenkort buiten bedrijf te stellen gaseenheden enkele jaren langer in bedrijf blijven.

De SEP noemt het in haar E-plan van belang kernenergie als optie voor elektriciteitsproduktie open te houden. Zoals vorige week al uitlekte, zal de levensduur van de centrale in Dodewaard daarom volgens de SEP moeten worden verlengd tot 2004. In datzelfde jaar zal de centrale van Borssele conform eerdere plannen ook buiten gebruik worden gesteld.