Hulpverlening

De Sovjet-Unie is economisch door eigen toedoen op sterven na dood (met alle gevolgen van dien), maar mijns inziens verdienen de voormalige satellietlanden voorrang bij eventuele grootschalige economische hulpverlening door het Westen.

Eigenlijk zou de Sovjet-Unie deze landen schadevergoeding en smartegeld moeten betalen, teneinde de runerende gevolgen van bezetting, uitbuiting en terreur enigszins te vergoeden. Er wordt teveel gelamenteerd over die 'zielige Russen', terwijl zoveel werkelijk zielige volken nauwelijks aandacht krijgen.

    • J.N. de Groot