Hambeek verbreed

ROERMOND, 25 JUNI. Het waterschap Roer en Overmaas is gisteren in Roermond begonnen met de verbreding en verdieping van de Hambeek.

Deze zijrivier van de Roer loopt door het stedelijk gebied van Roermond en heeft herhaaldelijk voor grote wateroverlast gezorgd. De Hambeek kan de hoeveelheid af te voeren water vaak niet verwerken.