Friesland krijgt 69 miljoen voor ontwikkeling platteland

LEEUWARDEN, 25 JUNI. Friesland krijgt 69 miljoen gulden uit de Europese structuurfondsen voor de ontwikkeling van de land- en tuinbouwsector, het toerisme en voor scholing. In totaal kunnen de Friese plattelandsgebieden inclusief de Waddeneilanden in het kader van het zogeheten 5B-programma voor economisch zwakke regio's rekenen op 235 miljoen gulden afkomstig van rk, provincie en gemeenten.

Voor de periode 1990 tot en met 1993 neemt de EG hiervan 29 procent voor haar rekening. In totaal wordt er voor de ontwikkeling van de land- en tuinbouwsector in Friesland 90 miljoen gulden uitgetrokken (EG-geld 18,5 miljoen), die onder meer worden besteed aan experimentele projecten, begeleiding en advies voor de teelt van gewassen, research en verbetering van de infrastructuur. Andere sectoren, waaronder bedrijven, krijgen voor derbetering van kwaliteit en innovatie 57 miljoen waarvan 13,5 miljoen uit het EG-potje. Aan de stimulering van de recreatie, het toerisme en het milieu in Friesland wordt in totaal 69 miljoen besteed; het EG-deel bedraagt 22 miljoen.

Projecten die in dit kader worden uitgevoerd zijn onder andere de aanleg van een aquaduct in Lemmer, de bouw van een otterstation in Leeuwarden en verbetering van vaarwegen. Om de werkgelegenheid in Friesland te vergroten wordt nog eens 36 miljoen (EG-deel 14 miljoen) token in scholing van werknemers en werklozen in het midden- en kleinbedrijf. Het EG-geld komt uit drie fondsen: het Europees Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (31,5 miljoen), het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (23,5 miljoen) en het Europees Sociaal Fonds (14 miljoen).