Familiewapens

Op de achterpagina laat Frank Poorthuis een 'heraldisch kunstenaar' aan het woord die suggereert zijn ontwerpen van (familie)wapens ter goedkeuring voor te leggen aan het Centraal Bureau voor Genealogie.

Dat is echter niet het geval. Het is in de heraldiek goed gebruik dat gelijknamige families ter onderscheiding van elkaar verschillende familiewapens voeren. Wie het met die regel niet zo nauw neemt en het wapen van bijvoorbeeld een familie De Jong toekent aan alle dragers an die familienaam (de meest voorkomende in Nederland), komt wellicht met de genterviewde kunstenaar tot de gedachte dat 'zeventig van de honderd Nederlanders' een wapen hebben.

Het Centraal Bureau voor Genealogie tracht orde te scheppen op dit door misbruik en misvattingen geteisterde terrein. Het is zoals de genterviewde zei: “er wordt op dit gebied wat afgerotzooid, meneer”.

Maar wat voert hij zelf in zijn schild?

    • N. Plomp