Effectenmakelaars New York op winst

De 322 tot de New York Stock Exchange toegelaten effectenmakelaars hebben in het eerste kwartaal van dit jaar gezamenlijk een winst na belastingen geboekt van 957 miljoen dollar.

Dit positieve resultaat steekt scherp af tegen het verlies van 321 miljoen dollar dat in dezelfde periode een jaar eerder werd geleden.

Wall Street werd daarbij geholpen door een hausse die in de eerste maanden van dit jaar de aandelenkoersen fors deed stijgen bij toenemende omzetten. Ook trad bij deze marktstemming een toenemende activiteit op de emissiemarkt naar voren. Behalve aandelen werden ook meer obligaties uitgegeven.