Diversificatie helpt Rood Testhouse nog niet van kwetsbaarheid af; Chiptester vecht tegen onderbezetting

WAPENVELD, 25 JUNI. Rood-directeur J.A. Weishaupt staat het zonnige voorjaar van 1990 nog helder voor ogen. Er waren weliswaar verschuivingen in de markt zichtbaar, maar de totale omzet van de onderneming was stabiel en er was geen enkele reden aan te nemen dat er minder dan 2 miljoen gulden winst zou worden geboekt.

Met de temperatuur steeg het enthousiasme. In juni kwam een grote Europese chipfabrikant, waarvoor dochter Rood Testhouse Limburg actief was, met het verzoek de capaciteit van de Limburgse vestiging te verdubbelen. Er werden contracten getekend, de nieuwe investeringen werden afgedekt door nieuwe opdrachten. Er werd gesproken over “partnership”.

In september had de directie van Rood een gesprek met de nieuwe partner, die nu - geheel tegen de principes van Rood - meer dan 20 procent van de omzet voor zijn rekening nam. De activiteiten van Rood worden niet meer op prijs gesteld, zo heette het. De testfaciliteit zou te duur zijn en zich niet kunnen meten met vergelijkbare operaties in Korea. Het Limburgse feest ging niet door - contracten of niet.

“We stonden toen voor de keuze: of we vechten het uit, halen ons gelijk bij de rechter en riskeren daarmee een belangrijke zakenrelatie, of we slikken het verlies en hopen op toekomstige orders van de machtige klant”, vertelt directeur Weishaupt. Het kleine Rood koos voor de laatste variant. “Het bezit van macht is in zo'n situatie de beslissende factor. Een contract is in die verhoudingen niet meer waard dan het papier waarop het is geschreven”, zegt Weishaupt. “We hadden de goede naam van de klant te hoog ingeschat.”

Inmiddels heeft Rood een nieuwe order van dezelfde klant binnengehaald, die echter veel kleiner is dan de oorspronkelijke opdrachten voor Limburg. De vestiging in Eygelshoven is inmiddels gesloten.

Wie de gewraakte chipfabrikant is wil Weishaupt onder geen beding kwijt. Europa heeft drie grote chipfabrikanten, te weten Philips, Siemens en SGS-Thomson. De onderneming in kwestie heeft in ieder geval chip-activiteiten in Duitsland.

Het debacle kwam op een uiterst ongelukkig moment en gooide de hele bedrijfsstrategie danig in de war. Tot 1988 had Rood zich toegelegd op het testen van chips ten behoeve van de eindgebruiker. Met de ontwikkeling van de chipmarkt kreeg de eindgebruiker steeds meer greep op het produktieproces van de voor zijn produkten zo vitale bouwsteen, waardoor het testen minder belangrijk werd. Rood besloot tot diversificatie en ging testen uitvoeren in opdracht van de IC-fabrikanten zelf en meer diensten aanbieden - zoals het verpakken van chips.

Het was de bedoeling dat de nieuwe activiteiten de neergang in het traditionele marktsegment tijdig zouden compenseren. Maar het oude segment stagneerde sneller dan verwacht en op het nieuwe marktsegment stootte het bedrijf fiks zijn neus. Gevolg: een financieel uiterst kwetsbaar Rood.

Daar kwam nog bij dat terwijl het drama in Limburg zich ontvouwde - maar de ramp nog niet in volle omvang zichtbaar was - het betuur van Rood de overneming van het Duitse SES Electronics GmbH afrondde. SES is met een omzet van 20 miljoen D-mark ongeveer half zo groot als Rood.

Door die overneming, die gedeeltelijk betaald werd met 20 procent van het Rood-aandelenkapitaal, is het eigen vermogen van Rood gedaald tot 15 procent van het balanstotaal. Bovendien komen de aflossingsverplichtingen van de ondernemingen in de komende jaren op ongeveer 5 miljon per jaar te liggen.

De commissarissen hadden gisteren op de aandeelhoudersvergadering dan ook de nodige moeite hun gehoor ervan te overtuigen dat huisbankier Rabobank Rood voorlopig niet in de steek zal laten. Nog is er met de banken geen probleem, bezworen de commissarissen, maar “het eigen vermogen mag niet nog verder dalen”.

Om de onderneming weer op het goede spoor te krijgen werd 9 miljoen gulden gereserveerd voor herstructureringen en werden behalve de ontslagen in Limburg nog ees 30 personeelsleden bij de hoofdvestiging in Heerde de deur gewezen. Aan verdere maatregelen wordt nog gewerkt, aldus Weishaupt. Extra maatregelen zullen nodig zijn omdat het bedrijf nog steeds kampt een structurele onderbezetting. Bij het bedrijf werken nu nog 260 mensen.

Hoe moet het verder met Rood als de ergste gaten eenmaal zijn gedicht? Directeur Weishaupt zoekt het vooral in samenwerking met andere bedrijven. Vorig jaar werd al een samenweking overeengekomen met het Amerikaans-Koreaanse AMKOR-ANAM en momenteel lopen er besprekingen met een grote Amerikaanse onderneming.

Daarnaast wil Rood meer worden dan een, eenvoudig te vervangen, schakel in het produktieproces van een groot concern. Weishaupt wil dat bereiken door van Rood een echte 'co-maker' te maken, een toeleverancier die zeer nauwe banden onderhoud met de afnemer en vaak al in de ontwerpfase bij een produkt wordt betrokken.

    • Michel Kerres