Defensie wil geen controle Kamer vooraf

DEN HAAG, 25 JUNI. Defensie wil niet dat de Tweede Kamer al in een zeer vroeg stadium wordt betrokken bij uitgaven aan materieel boven de 25 miljoen gulden. CDA en PvdA hebben vorige week een motie met deze strekking ingediend. Donderdag wordt in de Tweede Kamer over die motie gestemd.

Staatssecretaris Van Voorst tot Voorst van Defensie, die de Kamer de motie ontraadt, is wel bereid eens per jaar met amerleden overleg te voeren over projecten en “op basis van politiek en beleidsmatige aspecten af te spreken welke projecten in welk stadium en op welke manier met nadere informatie aan de Kamer worden voorgelegd”. In een brief aan de Kamer schrijft hij verder dat hij het beter vindt het 'kwantitatieve criterium' te vervangen door het 'kwalitatieve' van toetsing op grond van 'politieke en beleidsmatige aspecten'.

Voor Van Voorst tot Voorst is het de vraag of ,het betrekkelijk arbitraire financiele criterium dat de motie hanteert het resultaat oplevert waarnaar de regering en de Kamer streven.''

CDA en PvdA willen van stap tot stap op de hoogte gehouden worden van grotere investeringen door Defensie omdat, in de ogen van beide fracties, de 'krapte van de begroting ertoe leidt dat verrassingen moeten worden uitgesloten'. Voor de regeringspartijen is het de vraag of de plannen voor een luchtmobiele-brigade, ie tegen de zes miljard gulden gaat kosten, wel uitgevoerd kunnen worden.