Bestedingen consumenten hoger

ROTTERDAM, 25 JUNI. De consumptieve bestedingen in Nederland zijn in de eerste drie maanden van dit jaar, gecorrigeerd voor inflatie, gestegen met 4,5 procent. Een dergelijke groei is sinds de jaren zeventig niet meer voorgekomen.

Het volume van de totale consumptie in het eerste kwartaal van 1991 groeide met 4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat deze stijging lager uitviel dan die van de binnenlandse consumptieve bestedingen kwam doordat Nederlanders minder uitgaven in het buitenland.

De sterkste stijging vertoonden het voorbije kwartaal de uitgaven aan duurzame goederen (5,4 procent). Aankopen van textielgoederen en elektrotechnische produkten vertoonden de grootste toename. Deze groei in de categorie duurzame goederen lag niettemin onder het niveau van de voorgande vier kwartalen, waarin de stijging telkens 7 tot 8 procent hoger was dan in de corresponderende perioden van 1989.

Volgens het CBS lagen de uitgaven aan voedings- en genotmiddelen in het eerste kwartaal 1991 3,6 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Die stijging is even groot als in het vierde kwartaal van 1990 en overtreft de groei in elk van de andere drie kwartalen van 1990. Een meer dan gemiddelde groei vertoonden de uitgaven aan kruidenierswaren en zuivelprodukten in de periode januari-maart 1991.

De bestedingen aan overige goederen en diensten beliep het eerste kwartaal 4,4 procent, hetgeen ook telkens meer is dan in elk kwartaal van vorig jaar. Met name de stijging van het gasverbruik droeg aan de toename bij. Ook werd beduidend meer besteed aan pretparken en andere vermakelijkheidsinstellingen.

Volgens het Centraal Planbureau zal de koopkracht in Nederland dit jaar overigens worden aangetast dor de duurdere dollar en een loonstijging die met 3,25 procent iets lager uitpakt dan de geraamde 3,5 procent. Daardoor zal iets minder worden gekocht, waardoor de voorspelde consumptiegroei van 1,5 procent niet zal worden gehaald.

Produktie- en werkgelegenheidsgroei blijven, doordat de Nederlandse concurrentiepositie verbetert, dit jaar vrijwel intact.

De duurdere dollar, die momenteel iets boven de twee gulden noteert, bepaalt het beeld voor dit en volgend jaar. H CPB gaat ervan uit dat de gemiddelde waarde van de dollar voor 1991 op 1,90 gulden uitkomt, en volgend jaar op 1,95. Drie maanden geleden ging het Planbureau nog uit van 1,65 gulden.