Belgisch kabinet twist over wapenleveranties

BRUSSEL, 25 JUNI. Twee Vlaamse partijen in de Belgische coalitie, de Vlaams-nationalistische Volksunie de Vlaamse Socialistische partij, willen dat de regering een deel van een groot contract voor wapenleveranties aan de Golfstaten ongedaan maakt.

Eind mei is het ministerscomite voor buitenlandse betrekkingen (waarin alle vijf vice-premiers zijn vertegenwoordigd) akkoord gegaan met het uitreiken van een exportvergunning aan een aantal Waalse wapenfabrikanten, onder meer FN in Herstal, om wapens te leveren aan Saoedi-Arabie, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. In totaal gaat het om leve(Jranties voor 12 miljard frank (660 miljoen gulden).

Vorige week diende Volksunie-voorzitter Jaak Gabriels een protest in tegen het afgeven van exportvergunningen omdat het niet aangaat wapens te leveren naar een gebied waar nog zoveel onrust is. Zijn SP-collega Frank Vandenbroucke sloot zich daarbij aan en noemde de beslissing “een enorme stommiteit”.

De Volksunie-voorzitter dreigde gisteren in een vraaggesprek in De Standaard dat hij “tot het uiterste” zou gn om de wapenleverantie tegen te houden. In de loop van de dag werd echter duidelijk dat de soep niet zo heet wordt gegeten als Gabriels haar opdiende. Hij sloot zich onmiddellijk aan bij een voorstel van de SP om een “moratorium”

in te stellen waardoor de vergunningen die wel zijn toegezegd maar niet afgeleverd geblokkeerd kunnen worden. Tot dusver is nog maar voor 2,2 miljard frank (121 miljoen gulden) aan vergunningen ook werkelijk uitgereikt.

In Franstalige kranten wordt het Vlaamse verzet ten de wapenleveranties vooral gezien als een poging tegemoet te komen aan de pacifistische gevoelens onder de Vlamingen. Die toch al in moeilijkheden verkerende Waalse fabrieken, zo wordt gezegd, produceren immers niet alleen voor de uitstalkast.

De wagen van Belgische vijfpartijencoalitie kraakt dus weer eens vervaarlijk, maar het ziet er niet naar uit dat hij voor de geplande verkiezingen, in januari 1992, uit elkaar zal vallen.

Dit keer was het een wapenle()verantie aan Saoedi-Arabie die de gemoederen in opschudding heeft gebracht.

    • Frits Schaling