Arnhem wil overlast van drugsgebruikers terugdringen; Helft 'softshops' moet dicht

ARNHEM, 25 JUNI. Sluiting van de helft van de veertig 'soft-shops' in de stad - gelegenheden waar soft drugs worden verkocht - moet een eerste stap zijn om de overlast van drugsgebruikers in Arnhem te beperken. Het gemeentebestuur ziet een verordening met scherp geformuleerde criteria als een laatste redmiddel om de toenemende, door gebruikers veroorzaakte overlast terug te dringen.

Het college van B en W heeft de gemeenteraad voorgesteld om nieuwe 'softshops' niet meer te gedogen zolang er al twintig of meer vandergelijke winkels zijn. Voor de sluiting van bestaande shops moeten concrete criteria worden ingevoerd op grond waarvan het drugsoverlastartikel van de Algemene Plaatselijke Strafverordening door de burgemeester kan worden toegepast.

Zo zullen shops waar ook hard drugs worden verhandeld met onmiddellijke ingang worden gesloten. Dat gebeurt ook wanneer het woon- en leefklimaat of de openbare orde in de omgeving worden aangetast, de beheerder van de winkel een crimineel verleden heet, er opdringerige reclame wordt gemaakt of drugs worden verkocht aan personen jonger dan 16 jaar.

De gemeente Arnhem heeft bij het voorstel, dat over een week door de raad zal worden besproken, de stad Breda als voorbeeld genomen: daar is kortgeleden een vergelijkbaar beleid ingezet.

In Arnhem bloeit het drugstoerisme als nooit tevoren. Politiecommissaris A. de Vries spreekt van een “explosie”: meer dan de helft van de huidige kopers van soft drugs in de stad bestaat uit Duitsers. Bij gebrek aan onderak gebruiken de toeristen hun drugs vaak op straat, wat veel overlast veroorzaakt voor buurtbewoners. Sinds begin dit jaar is het aantal verkooppunten verdubbeld.

“Dat is het marktmechanisme”, zegt De Vries. “Zolang het storm loopt vanuit het buitenland is er aanbod.” De problemen in Arnhem worden volgens hem niet zozeer veroorzaakt door een gunstig drugsklimaat in de stad alswel door een “uitduweffect vanuit Duitsland”. De Vries is sceptisch over een recent voorstel van de werkgroep rugstoerisme van het Openbaar Ministerie om gearresteerde drugstoeristen in hun eigen land te laten berechten.

De Vries: “Dat zou fikse wetswijzigingen in Duitsland betekenen en daar voelen ze niets voor. Wanneer wij een proces-verbaal naar Duitsland sturen wordt de Nederlandse politieman die dat heeft opgemaakt door de Duitse rechter opgeroepen voor de rechtszaak. Daar voelen wij weer niets voor, want daar hebben wij de mankracht niet voor.”

De Arnhemse softshops bevinden zich vooral in oude stadsdelen als Klarendal, Sint Marten en het Spijkerkwartier. Steeds meer omwonenden klagen over overlast. Daarbij gaat het om parkeeroverlast, lawaai, vervuiling en een onveilig gevoel bij de buurtbewoners. De buurten dreigen te verpauperen, er ontstaat leegstand. De Vries schreef in een brief aan de gemeente dat het niet blijft bij deze wijken: in het uitgaanscentrum De Korenmarkt is de eerste softshop al gesignaleerd en daar dreigt een vermenging met het horecagebeuren, waar met name jongeren aan deelnemen. Ook worden in twee galeries soft drugs verkocht.