Advies: geen strafpunten in het verkeer

DEN HAAG, 25 JUNI. Invoering van een puntenstelsel waarbij iemand na herhaaldelijke verkeersovertredingen zijn rijbewijs kwijtraakt, lijkt in Nederland niet mogelijk. Een voorlopig rijbewijs voor 'nieuwe' automobilisten daarentegen wel.

Dittaat in een advies dat een ambtelijke werkgroep heeft uitgebracht aan de ministers Maij-Weggen (verkeer) en Hirsch Ballin (justitie).

Het puntenstelsel wordt daarin “problematisch” genoemd, omdat Nederland een kentekenaansprakelijkheid kent. Die legt de verantwoordelijkheid voor de auto bij de eigenaar en niet bij de bestuurder. In landen die wel een puntenstelsel hebben, bestaat de kentekenaansprakelijkheid niet. De werkgroep vindt afschaffing daarvan in Nederland geen oplossing. Z erkent wel dat een puntenstelsel een preventieve werking kan hebben.

Voor het voorlopig rijbewijs noemt de werkgroep twee mogelijkheden.