Aantal klachten tegen rechters gestabiliseerd

DEN HAAG, 25 JUNI. Het aantal klachten tegen rechters dat bij de Hoge Raad wordt ingediend, is gestabiliseerd.

De laatste jaren worden er jaarlijks ongeveer negentig klachten ingediend. Dit blijkt uit het jaarverslag over 1989 en 1990 van de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in Nederland. De Hoge Raad is de enige instantie die kan oordelen over klachten over rechters. Van de 87 klachten die vorig jaar binnenkwamen werden de meeste (44) ingediend tegen rechters of kamers van een rechtbank. Daarna volgden de kantonrechters, het hof en andere instanties als de kamer van toezicht over notarissen en het ambtenarengerecht. Drie klachten ond de Hoge Raad gegrond. De Hoge Raad heeft volgens het jaarverslag nog steeds een aanzienlijke achterstand bij de behandeling van zaken op het gebied van privaat-, straf- en belastingrecht. De civiele kamer, die privaatrechtelijke kwesties afhandelt, kreeg in 1989 en 1990 meer zaken afgerond dan tevoren. Naast wat minder ingekomen zaken betekende dat dat er in 1990 nog 639 zaken openstonden, tegenover het record in 1989 van 675 niet afgeronde zaen. De strafkamer van de Hoge Raad weet steeds meer zaken weg te werken, maar wordt al jarenlang geconfronteerd met een stijgend aantal binnenkomende zaken.