Waddenvereniging wil verbod kokkelvisserij

HARLINGEN, 24 JUNI. De Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee wil dit seizoen een verbod op de kokkelvisserij in de Waddenzee. Volgens de milieuorganisatie dreigt er een 'ecologische ramp', omdat het geringaantal kokkels een desastreus effect heeft op het aantal vogels die van het schelpdiertje moeten leven, zoals eidereenden en scholeksters. De Waddenvereniging vraagt minister Bukman en staatssecretaris Gabor van landbouw in een brief maatregelen te nemen om het vissen op kokkels aan banden te leggen.

De Waddenvereniging wijst erop dat het aantal kokkels in vergelijking met vorig jaar fors is gedaald. Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Visserijonderzoeblijkt dat nog slechts zes procent van het normale kokkelbestand over is. Als gevolg van het geringe aantal kokkels zijn overwinterende eidereenden volgens de Waddenvereniging massaal gestorven of uit het Waddengebied weggetrokken. Ook het aantal broedparen eidereenden is 'dramatisch gedaald'. “Rond Schiermonnikoog wordt nog slechts tien procent geteld van het aantal dat er normaal voorkomt.” Door een tijdelijk verbod zou de kokkelstand zich volgens de Waddenvereniging weer kunnen herstellen. Volgend jaar zou dan kunnen worden bekeken of de schelpdiervisserij weer kan worden toegestaan.