Voorzitter SVV: 'Wie het onderste uit de kan wil, komt zelf bedrogen uit'; Van Dijk treurt over Feyenoord

ROTTERDAM, 24 JUNI. “Ik denk dt ze Van Dijk niet serieus hebben genomen. Ik denk dat ze hebben gedacht: die gaat toch wel overstag. Dat is zo'n Feyenoord-dier. Maar als Van Dijk de pest in krijgt, dan kan hij rare sprongen maken.”

Zo verklaart John van Dijk, voorzitter en financier van SVV, het samengaan met Dordrecht '90 nadat vrijdag een fusie met Feyenoord te elfder ure was afgeketst. Volgens Van Dijk “is Feyenoord de dupe geworden van HCS”, het automatiseringsbedrijf dat optreedt as hoofdsponsor en financier van de Rotterdamse club. “Ik vind het zielig voor Wim Jansen. Ik vind het erg voor Feyenoord.”

Van Dijk zegt dat Feyenoord vanaf het begin heeft geweigerd om inzage te geven in de boekhouding van de club. Volgens de SVV-voorzitter zit Feyenoord met “een gigantische negatief vermogen” en heeft de club een schuld van 12 miljoen gulden bij HCS. “k denk dat HCS liever voor zijn aandeelhouders geheim houdt hoe slecht Feyenoord er financieel voorstaat. Anders zou het bedrijf gedwongen zijn om zijn vordering op Feyenoord af te waarderen.”

Amandus Lundqvist, voorzitter van Feyenoord, wil geen commentaar geven op de financiele situatie van Feyenoord en de eventuele gevolgen voor HCS. Hij zegt dat het daarbij gaat om “vertrouwelijke informatie”.

Wel spreekt hij tegen dat HCS de Rotterdamse club inmiddels in gijzeling heeft. “Over de voorwaarden voor een fusie met SVV bestond tussen beide partijen geen meningsvrschil.”

Martin van Rooijen, voorzitter sectiebestuur Betaald Voetbal van de KVB, verklaarde na de bekendmaking van de fusie tussen SVV en Dordrecht '90, dat voetbalclubs minder afhankelijk moeten worden gemaakt van bedrijven en sponsors. Een lofwaardig uitgangspunt, vinden zowel Van Dijk als Lundqvist. Daarbij wijzen ze veelbetekenend naar elkaar.

Feyenoord en SVV verwijten elkaar over en weer dat ze zich niet aan de afspraken hebben gehouden. Van Dijk zegt dat beide clubs al op 1 mei in grote lijnen overeenstemming hadden bereikt over een fusie. Wim Jansen, de trainer die in maart door SVV aan Feyenoord was uitgeleend, had de eerste contacten gelegd. Maar daarna heeft Feyenoord hem steeds aan het lijntje gehouden, meent de Rotterdamse autodealer. De uitwerking van de samenwerking werd almaar op de lange baan geschoven.

Uiteindelijk wilde Feyenoord het slotoverleg pas voeren op vrijdag 21 juli, een dag voor afloop an het competitie-einde. Door SVV onder tijdsdruk te zetten dacht HCS eenzijdig de fusie-voorwaarden te kunnen dicteren, concludeert Van Dijk.

De SVV-voorzitter had zich bereid verklaard de voltallige Schiedamse spelersgroep - geschatte waarde: 5 miljoen gulden, eigendom van zijn bedrijf - onder te brengen bij Feyenoord. Daarmee zou hij een belang van 25 procent verwerven in een nieuw op te richten Participatiemaatschappij. Wel, zegt hij, had hij als voorwaarde gesteld dat de opbrengsten uit deverkoop van spelers volledig zouden worden gebruikt voor het aantrekken van nieuwe spelers. Dat geld zou niet mogen worden aangewend voor schuldaflossingen van Feyenoord aan HCS. Daarnaast had Van Dijk zich komend seizoen garant gesteld voor een exploitatietekort tot een maximum van 500.000 gulden.

Volgens drs. J.J. Warnawa, de belastingdeskundige die tijdens de onderhandelingen optrad als representant van Van Dijk, kwam de Feyenoord-delegatie vrijdag tijdens het slotoverleg plotseling met aanvullende eisen die “volstrekt onaanvaardbaar” waren. Feyenoord verzocht Van Dijk ook “enkele tonnen” bij te dragen in het exploitatietekort over het afgelopen seizoen. Verder, zegt Warnawa, trok de Rotterdamse afvaardiging de geschatte waarde van de Schiedamse spelersgroep in twijfel. Feyenoord eiste dat Van Dijk het verschil in baargeld zou bijbetalen. Van Dijk: “Wie het onderste uit de kan wil, komt zelf bedrogen uit.”

Amandus Lundqvist, voorzitter van Feyenoord, speelt de bal terug. Hij zegt dat de fusie gestrand is omdat Van Dijk zich niet aan zijn toezeggingen heeft gehouden. Eerst verklaarde Van Dijk zich bereid vijf miljoen gulden in Feyenoord te investeren door zijn spelers daar onder te brengen. Later, vertelt Lundqvist, liet de SVV-voorzitter weten dat de opbrengst uit de verkoop van spelers moest terugvloeien naar zijn eigen bedrijf. “Daarmee was een fusie voor ons niet langer interessant.”

Lundqvist ontkent dat ooit sprake is geweest om een financiele injectie van Van Dijk te gebruiken voor aflossing van schulden. Hij zegt dat “versterking van het elftal met het oog op Europees voetbal” steeds voorop heeft gestaan. “We zullen nu eerst een aantal spelers moeten verkopen.”

De Feyenoord-voorzitter acht het “wel mogelijk” dat zijn eigen vertegenwoordigers tijdens het slotoverleg met aanvullende eisen zijn gekomen. “Ik weet dat niet precies.” Maar hij noemt dit “van ondergeschikt belang”. Dat de twee Feyend-vertegenwoordigers in tegenstelling tot de adviseur van SVV geen mandaat hadden om tot zaken te komen, vindt hij “niet ongebruikelijk”. Verder bevestigt Lundqvist dat Feyenoord heeft geweigerd inzicht in de financiele situatie van de club te geven. “We hadden daar in zo'n vroegtijdig stadium geen enkele behoefte aan.”

    • Dick Wittenberg