Veronica wil uit publiek bestel

HILVERSUM, 24 JUNI. Veronica wil samen met de TROS een commerciele omroep worden op een ethernet voor de televisie en met twee radiozenders. De komende maand opent de omroepvereniging het overleg hierover met minister d'Ancona (WVC). Veronica wil bij voorkeur al per 1 januari 1992 uit het publieke bestel stappen.

Veronica-voorzitter J. van der Reijden maakte dit zaterdag bekend, nadat de Verenigingsraad van de omroep zijn fiat gaf aan de commerciele aspiraties van de leiding van Veronica.

De TROS zal binnenkort besluiten of de omroep met Veronica in zee wil gaan. Een 'gedwongen huwelijk' tussen de omroepen achtte TROS-directeur C.Wolzak “bijna onvermijdelijk”, maar voor de TROS is commercieel worden aan strikte voorwaarden gebonden. De omroepen, die van de overheid geen 'bruidsschat' meekrijgen, maken haast met hun commerciele plannen, nu de politiek hiertoe waarschijnlijkde ruimte biedt.

De Tweede Kamer bespreekt woensdag de onlangs gepresenteerde notitie van minister d'Ancona (WVC) over de toekomst van de publieke omroep.

Daaruit blijkt dat de mogelijkheden worden onderzocht om een van de tv-netten op de kabel beschikbaar te stellen voor commerciele omroep.

De vraag is of dat in strijd is met EG-regels. Als een van de drie huidige netten commercieel wordt, moet de Mediawet opnieuw worden gewijzigd. De Tweede Kamer stemde onlangs in met een wetsvoorstel dat uitsluitend invoering van commerciele omroep op de kabel regelt.

Pag. 3

CDA: hoger kijkgeld tv

Het Tweede-Kamerlid Beinema (CDA) gaat niet akkoord met de eigen bijdrage van 125 miljoen gulden, die de publieke omroepen volgens de Pinksternotitie vanaf 1993 jaarlijks moeten betalen. Beinema wil een deel van dat bedrag financieren door de omroepbijdrage te verhogen.

PvdA, VVD en D66 zijn echter fel tegen verhoging van de omroepbijdrage. Volgens eenKamermeerderheid mag de kijker niet opdraaien voor de financiele problemen van de publieke omroep, die grotendeels een gevolg zijn van het succes van RTL4.

Veronica-voorzitter Van der Reijden verklaarde dat zijn omroep het 'zorgvuldig voorbereide' besluit om commercieel te worden had genomen op basis van een haalbaarheidsonderzoek. Daaruit blijkt ondermeer, dat bij een groei van de reclamemarkt met twintig procent een tweede commercieel station levensvatbaar is. Voor de nieuwe omroep zijn 180 a 200 personeelsleden nodig, nu hebben TROS en Veronica samen ruim 300 mensen in dienst.

Van der Reijden wees de uitspraken van andere omroepen van de hand, dat het uittreden van TROS en Veronica catastrofaal zou zijn voor het publieke bestel. TROS en Veronica hebben zich daarom ook gedistantieerd van het NOS-standpunt over de Pinksternotitie van minister d'Ancona. De cijfers die vandaag door een meerderheid van het NOS-bestuur worden gepresenteerd zijn volgens de Veronica-voorzitter suggestief en op sommige punten 'misleidend'.