Vakantie-adres spelers Den Bosch bekend

UTRECHT-ROTTERDAM, 24 JUNI. BVV Den Bosch is bereid om de tweede helft van de bekerfinale tegen Feyenoord, die volgens de uitspraak van de Utrechtse rechtbankpresident mr. Hofhuis moet worden overgespeeld, binnen enkele weken af te werken. “Al onze voetballers hebben een vakantieadres achtergelaten en zijn dus oproepbaar”, verkondigde BVV-voorzitter Theo Heijmans vanochtend. “Slechts een klein gedeelte van onze selectie verblijft in het buitenland. Wat mij betreft zouden we die laatste 45 minuten dan ook in de eerste of tweede week van juli kunnen spelen. Als mogelijk stadion denk ik aan Utrecht, dat goed is beveiligd, of Eindhoven. Maar de KNVB moet nu het initiatief nemen.”

De voorzitter van BVV Den Bosch moet lachen op de vraag of de spelers vandaag onmiddellijk telefonisch worden gesommeerd om te stoppen met de Bacardi cola aan de Spaanse stranden. “Wij zullen onze jongens zo vroeg terugroepen dat we nog een weekje training kunnen inlassen. Met dat nadeel zit Feyenoord ook. Onze selectie heeft zich al bereid verklaard om een gedeelte van de vakantie op te offeren”, stelt de praeses.

Heijmans rekent erop dat de voetbalbond alles in het werk zal stellen om bij de UEFA uitstel te krijgen voor de inschrijvingsdatum (30 juni) van het Europa Cup II-toernooi. In de commissie van de voetbalunie die zich hierover moet buigen zit, saillant genoeg, ook KNVB-secretaris Jan Huijbregts. Heijmans: “De bond dient de UEFA te overtuigen van de uitzonderlijke situatie die is ontstaan. Mochten wij op gelijke hoogte komen, dan zou er ook nog een replay moeten worden gespeeld. Maar dan wel in Den Bosch natuurlijk. Want met het spelen in de Kuip hadden wij al water bij de wijn gedaan.”

Mr. L.P. Schuttelaar, de raadsman van Den Bosch, concludeert uit het vonnis dat de KNVB onrechtmatig heeft gehandeld door niet toe te staan dat de wedstrijd wordt overgespeeld.

Mr. Hofhuis stelt in zijn vonnis vast dat het KNVB-bestuur volgens artikel tien lid 6 van het reglement betaald voetbal de mogelijkheid heeft een wedstrijd die ondanks onregelmatigheden is uitgespeeld, als niet gespeeld te beschouwen. De rechtbankpresident wilde in zijn uitspraak niet zover gaan dat de hele wedstrijd moet worden overgespeeld, zoals BVV Den Bosch had geeist. “De incidenten in de eindfase rechtvaardigen een dergelijke beslissing niet. Maar het overspelen van zes a acht minuten zou evenmin passen omdat dan het onregelmatige verloop van de eindfase onvoldoende zou worden gecompenseerd.”

Het vonnis van Hofhuis houdt impliciet in dat de KNVB gefaald heeft in het handhaven van de orde binnen de hekken van het Feyenoord-stadion.

De KNVB is veroordeeld tot betaling van de kosten van het kort geding.

Van groot belang na di vonnis is de opstelling van de Europese Voetbalunie. Volgens de reglementen van de UEFA moeten de deelnemers aan een Europa Cup-toernooi voor 30 juni zijn ingeschreven. Het vonnis verplicht de KNVB ertoe hiervoor dispensatie aan te vragen. De commissie Europa Cup Voetbal van de UEFA, waarin ook KNVB-sectaris Jan Huijbregts zitting heeft, zal daarover een uitspraak moeten doen.

Mocht de Europese voetbalunie geen uitzondering willen maken dan is de KNVB vrij om Feyenoord alsnog in te schrijven. De uitvoering van het vonnis mag er namelijk niet toe leiden dat er in het geheel geen Nederlandse deelnemer aan het Europa Cup (II)-toernooi voor bekerwinnaars wordt aangemeld.

De KNVB had er volgens een woordvoerder wel rekening mee gehouden dat de finale om de KNVB-beker geheel of gedeeltelijk zou moeten worden overgespeeld. Desondanks was bij de uitspraak alleen een voorlichter van de bond aanezig. Volgens een woordvoerder zal het sectiebestuur Betaald Voetbal zich zo snel mogelijk over de nu ontstane situatie beraden. Waar en wanneer de tweede helft van de bekerfinale moet worden overgespeeld, zal pas dan worden betaald.

De woordvoerder kan niet zeggen of de KNVB Feyenoord al had aangemeld voor het Europa Cup II-toernooi. Als dat het geval is, zal de voetbalbond die aanmelding onmiddellijk intrekken, aldus de woordvoerder.

De KNVB kan tegen de uitspraak van de Utrechtse rechtbank in beroep geaan bij het Gerechtshof in Amsterdam. Of de bond van die mogelijkheid gebruik zal maken, kon de woordvoerder vanmorgen niet zeggen.