Twee illegale slachterijen in Brabant ontdekt

BREDA, 24 JUNI. De Algemene Inspectie Dienst (AID) heeft het afgelopen weekend in het Westbrabantse Chaam en Nieuw-Ginneken twee illegale slachterijen ontdekt.

Ze werden gebruikt voor het slachten an schapen volgens de Islamitische riten. De AID heeft 28 geslachte schapen of resten daarvan in beslag genomen. Tegen een tiental personen is proces-verbaal opgemaakt. In de slachterijen werd onder zeer slechte hygienische omstandigheden gewerkt. In de stal van een van de slachterijen trof de AID nog 29 levende schapen aan. Die dieren zijn later overgebracht naar een slachterij, waar ze onder toezicht van een keurmeester van de Rijksdienst voor de keuring van Vee n Vlees alsnog zijn geslacht volgens de Islamitische riten. De slachtingen vonden plaats in het kader van het jaarlijks terugkerende offerfeest.

Speciaal daarvoor worden verspreid over het land een aantal slachthuizen aangewezen waar dergelijke rituele slachtingen mogen worden uitgevoerd onder toezicht van een keurmeester.