Turkse premier komt met nieuwe ministers

ISTANBUL, 24 JUNI. De nieuwe Turkse premier Mesut Yilmaz (44) heeft gisteren de samenstelling van zijn kabinet bekendgemaakt. Van de 29 ministers zijn er 19 nieuw, de overigen dienden reeds onder zijn voorganger Yildirim Akbulut. Deze moest tien dagen geleden het premierschap neerleggen nadat het congres van de regerende Moederlandpartij (MP) Yilmaz had gekozen als nieuwe voorzitter en daarmee premier. Slechts een van de ministers, Balas Dogu van defensie, staat bekend als uitgesproken aanhanger van Akbulut.

Minister van buitenlandse zaken wordt Sefa Giray en de supervisie over de economie krijgt Ekrem Pakdemirli. Beiden waren uitgetreden uit de, sterk aan de leiband van president Ozal lopende, regering-Akbulut, eerstgenoemde uit onvrede met de toenemende invloed van de islamitisch-fundamentalistische vleugel binnen de partij. De invloed hiervan is in het nieuwe kabinet duidelijk afgenomen en de leider van deze vleugel, Mehmed Kececiler, blijft erbuiten.

Belangrijk is ook de vervanging van de minister van binnenlandse zaken Abdulkadir Aksu, onder wie het politiekorps stelselmatig werd geslamiseerd. Teken van liberalisatie is voorts dat een vrouw, Imret Aykut, tevoren minister van arbeid, in het nieuwe kabinet aantreedt als regeringswoordvoerder, tevens belast met vrouwenaangelegenheden.

Pakdemirli en zijn nieuwe collega van arbeid, Metin Emiroglu, krijgen de komende zomer een zwaretaak bij het vinden van oplossingen voor de economische noodsituatie en het trotseren van de arbeidsonrust.

Zeshonderdduizend arbeiders in regeringsdienst bereiden harde acties voor om hun looneisen te onderstrepen.

Yilmaz zal de MP onder deze omstandigheden moeten leiden naar de parlementsverkiezingen die uiterlijk volgend jaar herfst moeten worden gehouden. De partij leek hopeloos gezakt in de sympathie van de kiezers, maar na Yilmaz' aantreden is haar percentage in een opinieonderzoek weer gestegen van veertien tot 24 (het zogenaamde Major-effect).

In het parlement beschikt de MP nog steeds over een behaaglijke meerderheid van 275 op de 450 zetels. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de zogeheten groep van ontevredenen binnen de partij, die misnoegd is over het verlies van Akbulut, het Yilmaz begin volgende maand erg moeilijk zal maken bij het vertrouwensvotum. President Ozal geldt nog steeds als de gladstrijkende factor en het is misschen niet toevallig dat de regering is aangetreden op de eerste dag van het grootste islamitische feest, het Offerfeest, dat als feest van verzoening geldt.