Th. Niemeyer boekt 10 pct minder winst

Koninklijke Theodorus Niemeyer uit Groningen, fabrikant van tabaksprodukten (onder andere Samson) - sinds medio 1990 onderdeel van ht Britse Rothmans International en voordien van het eveneens Britse Gallaher - heeft over het eind maart geeindigde, slechts zes maanden durende boekjaar een winst behaald van 17,2 miljoen gulden.

De directie vindt deze uitkomst bevredigend ondanks het feit dat dit vergeleken met de helft van de winst over de voorgaande twaalf maanden, een daling van tien procent weergeeft.

Door de oprichting van een eigen vrkooporganisatie in Frankrijk is het aantal medewerkers toegenomen van 766 naar 775. Het in Nederland werkzame aantal liep licht terug naar 635.