Stijging van dollar bedreigt herstel wereldeconomie

ROTTERDAM-LONDEN, 24 JUNI. De sterke stijging van de dollar sinds het begin van dit jaar brengt het voorzichtige herstel van de wereldeconomie in gevaar. Maar de financiele autoriteiten van de zeven belangrijkste industrielanden toonden een beperkte overeenstemming over de noodzaak de dollarkoers drastisch van richting te doen veranderen.

Op een bijeenkomst, gisteren in Londen, beklemtoonden de ministers van financien en de presidenten van de centrale banken van de zeven belangrijkste industrielanden (G-7), dat hun economieen zich in verschillende fasen bevinden en dat daarom van een gemeenschappelijk beleid geen sprake kan zijn. Amerikaanse druk op Duitsland om de rente te verlagen, zoals op de vorige G-7 bijeenkomst in Washington, was niet langer aan de orde.

Intussen blijft de dollar de financiele markten beheersen. Rond het middaguur noteerde de munt 2,0380 gulden, vrijwel onveranderd ten opzichte van de slotkoers van vrijdag.

Ook wezen de ministers van financien massale steun aan de Sovjet-Unie af. Wel zijn ze het er in grote lijnen over eens geworden dat de Sovjet-Unie een geassocieerd lidmaatschap van het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank zal worden aangeboden.

De ministers kwamen bijeen ter voorbereiding van de economische top van de staatshoofden en regeringsleiders van de Groep van zeven die over drie weken in Londen wordt gehouden. De zeven belangrijkste industrielanden zijn: de VS, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italie, Groot-Brittannie en Canada.

De ingelaste bijeenkomst in Londen werd gehouden op verzoek van Japan. Zowel Japan als Duitsland maken zich in toenemende mate zorgen over de stijging van de dollar, sinds begin dit jaar met zo'n 20 procent.

Hierdoor is Japan niet in staat zijn rente te verlagen en neemt de druk op Duitsland toe om zijn rente nog verder te verhogen om een uitholling van de D-Mark te voorkomen. Bovendien betekent een dure dollar dat landen inflatie importeren, omdat de meeste grondstoffenprijzen in dollars worden uitgedrukt. Voor de VS betekent een sterkere dollar dat de druk van de inflatie afneemt. Anderzijds vermindert een hoge dollarkoers de Amerikaanse concurrentiekracht en dreigt deze het herstel van de Amerikaanse handelsbalans weer te niet te doen.

De Amerikaanse minister van financien, Nick Brady, toonde zich gisteren in Londen het minst bezorgd over de recente stijging van de dollar. Deze loopt volgens hem niet uit de pas met de dllarkoers van de afgelopen paar jaar.

Vervolg DOLLAR pag. 11

Centrale banken bereid tot interventies

Zijn Japanse collega Ryutaro Hashimoto ze evenwel dat de dollar “in de buurt van het plafond” is gekomen nu de koers tegen de 140 yen en DM 1,80 zit. Karl-Otto Pohl, de vertrekkende president van de Duitse Bundesbank, zei op zijn laatste G-7 bijeenkomst dat de zorgvuldig gekozen bewoordingen in de verklaring van gisteren betekende dat de centrale banken bereid zijn zo nodig met dollarverkopen de koers van de Amerikaanse munt te drukken. Het effect hiervan zal evenwel afhangen van de mate waarin dergelijke interventies door de VS worden gesteund.

Met betrekking tot hulp aan de Sovjet-Unie kwamen de ministers overeen dat van een grootscheepse financiele injectie vooralsnog geen sprake zal zijn. “We hebben niet over grote bedragen gesproken”, aldus minister Brady. Eerst zal de Sovjet-regering duidelijk moeten aantone dat het ernst maakt met economische en politieke hervormingen. Wel zal de Sovjet-Unie een 'geassocieerd lidmaatschap' van het IMF en de Wereldbank worden aangeboden. Dit is een unieke constructie, die het mogelijk maakt dat het IMF en de Wereldbank wel technische adviezen aan de Sovjet-Unie kunnen verstrekken, maar geen leningen hoeven te verstrekken. Het voorkomt ook dat gecompliceerde juridische aspecten van een Sovjet-lidmaatschap en de toewijzing van het Sovjet-aandeel in beide instellingen nu al aan de orde zouden zijn.

De wens van Jacques Attali, de president van de Ontwikkelingsbank voor Oost-Europa, om zijn bank grotere armslag te geven voor steun aan de Sovjet-Unie, is door Japan en de VS krachtig afgewezen.

    • Roel Janssen