Steun voor plan om 1.500 stadswachten aan te stellen

DEN HAAG, 24 JUNI. Het vorige week door de politie-chefs in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag gelanceerde plan om 1.500 zogeheten politiewachten aan te stellen maakt een goede kans op subsidiering van de arbeidsbureau's. Voorzitter R. de Boer van het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) kondigde afgelopen zaterdag voor de Tros-radio aan “een behoorlijk deel” van de benodigde finanen te willen leveren.

Volgens de plannen van de korpschefs moeten de komende zes jaar in totaal 1.500 politiewachten worden aangesteld in de drie grote steden.

De nieuwe categorie politie-ambtenaren die vooral toezichthoudende functies moeten krijgen, zullen worden geworven onder werklozen. Met de uitvoering van het plan is aan personeelskosten een bedrag gemoeid van 265 miljoen gulden. De korpschefs willen daarvoor een beroep doen op gelden uit bestaande werkgelegenheidsprojecten van ciale zaken.

Om voor subsidie volgens de kaderregeling arbeidsinpassing in aanmerking te komen, moet aldus De Boer, aan twee belangrijke voorwaarden worden voldaan. Het moet gaan om mensen die langdurig werkloos zijn, bij voorkeur afkomstig uit minderheidsgroeperingen, en na een tijd gewerkt te hebben als politiewacht moet er voor de betrokkenen zicht zijn op vast werk.

Voor hun plan hebben de korpschefs 40 miljoen gulden per jaar nodig. De Boer wil niet op voorhand zeggen dat het CBA dat bedrag in zijn geheel kan financieren. “Maar we hebben wel een subsidieregeling waarbij een heel behoorlijke bijdrage aan dit plan kan worden geleverd.”