Sihanouk presenteert plan; Partijen eens over bestand in Cambodja

BANGKOK, 24 JUNI. In Cambodja, dat al twaalf jaar in de greep is van een bloedige burgeroorlog, is vanmorgen voor onbepaalde tijd een staakt-het-vuren van kracht geworden.

De voornaamste partijen bij het conflict zetten intussen hun overleg voort over een vredesregeling in de Thaise plaats Pattaya, dicht bij de grens met Cambodja.

Afgelopen zaterdag presenteerde prins Norodom hanouk, een van de leiders van de verzetscoalitie, een nieuw vredesplan dat erop gericht is om de impasse waarin het overleg al geruime tijd verkeert te doorbreken.

Een van de elementen in het plan waarover de partijen het snel eens werden was het afkondigen van een wapenstilstand. Bovendien beloofden de Cambodjaanse regering en de drie verzetsgroepen - die van Sihanouk, de Rode Khmers en het Nationale Volksbevrijdingsfront - dat ze met ingang van vandaag geen buitenndse hulp meer zouden ontvangen. De leider van de Rode Khmers, Khieu Sampan, maakte overigens het voorbehoud dat zijn groepering slechts met het staakt-het-vuren akkoord gaat indien er een doelmatige controle door waarnemer van de Verenigde Naties is.

Het plan, dat zaterdag al werd goedgekeurd door de andere twee groepen in de verzetscoalitie, bevat verder een belangrijke concessie aan de door Vietnam gesteunde regering in Phnom Penh, namelijk dat deze regering in func(Jtie zal kunnen blijven tot er algemene verkiezingen worden gehouden in het land. De Cambodjaanse premier Hun Sen verklaarde gisteren dan ook dat hij bijna alle punten in Sihanouks plan aanvaardbaar vond. “Ik zeg u dat dit een zeer goede ontmoeting is geweest. We zijn het in grote lijnen eens geworden”, aldus Hun Sen gisteren in Bangkok.

Slechts de al lang omstreden kwestie van het voorzitterschap en vice-voorzitterschap van de Opperste Nationale Raad, die onlangs krachtens een vredesplan van de Verenigde Naties werd opgericht, blijft nog onopgelost. Na overleg in Jakarta vorige maand leek men het erover eens dat Sihanouk voorzitter zou worden van de Opperste Raad, terwijl Hun Sen het vice-voorzitterschap zou bekleden, maar op het laatste moment bleken de Rode Khmers toch niet te willen instemmen met het voorzitterschap van Sihanouk. In zijn nieuwe plan stelt Sihanouk voor dat hijzelf secretaris-generaal zou worden van een 'collegiaal vooitterschap' en dat hij zou worden bijgestaan door twee vertegenwoordigers van zowel de regering in Pnom Penh als van het verzet. (Reuter, AFP)