Pronk: schrap subsidies om geld te sparen voor noodhulp

DEN HAAG, 24 JUNI. Minister Pronk wil schrappen in subsidies voor onderwijs, onderzoek en voorlichting in Nederland. Op die manier wil hij hulp aan ontwikkelingslanden zeker stellen nu rampen in de wereld een grote aanslag doen op zijn begroting.

De pot voor noodhulp is bijna op en Pronk kondigde vorige week in de Tweede Kamer aan dat Nederland bepaalde toegezegde hulp, onder meer aan India en enkele landen in Latijns-Amerika, niet kan nakomen omdat Nederland extra geld heeft uitgetrokken voor Bangladesh en Afrika.

In een vraaggesprek in het Parool van zaterdag zei Pronk dat een aantal uitgaven in Nederland aan een kritische analyse toe is. Hij voelt er niet voor om de subsidies enigszins te verminderen. Dat noemt hij een 'armoede-oplossing'. Hij wil opnieuw priorieiten stellen en met een stofkam door de subsidies gaan, omdat er onvoldoende onderzoek naar het effect van bepaalde programma's is gepleegd. Hij wil de nadruk leggen op sociaal-wetenschappelijk onderzoek en minder op technologie. Ook wil hij meer onderzoek in ontwikkelingslanden zelf op gang brengen ten koste van projecten in Nederland.

Volgens Pronk hebben universiteiten te gemakkelijk de weg naar Ontwikkelingssamenwerking gevonden toen de ministeries van WVC en onderwijs bepaalde subsidies voor onderzoek introkken. Ook het werk van de Nationale Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking zal worden onderzocht. Deze commissie geeft geld voor voorlichtings- en bewustwordingsprojecten in Nederland.