Nederland moet het cultuurbeleid beter coordineren

DEN HAAG, 24 juni. Nederland moet zijn buitenlands cultuurbeleid beter onderbouwen. De eerste verantwoordelijke daarvoor dient de minister van cultuur te zijn. Doordat nu ook andere departementen daarbij betrokken zijn, wordt dat beleid te zwak en te weinig doeltreffen gecoordineerd. Dit schrijft de Raad voor het Cultuurbeheer in een recent advies aan de minister van WVC.

Nederland moet volgens deze Raad streven naar opname van een culturele paragraaf in het EG-verdrag, waarin wordt vastgelegd dat cultuur tot de souvereine bevoegdheid van de lidstaten behoort. Zij juicht culturele samenwerking in het proces van Europese eenwording toe, maar de cultuur moet niet centraal vanuit Brussel worden geregeld.

Volgens de Raad dient het buitenlandse beeid gericht te zijn op bevordering van de kennis van de Nederlandse cultuur in het buitenland. Daarbij heeft Nederland een speciale verantwoordelijkheid voor het behoud van het culturele erfgoed in landen waarmee Nederland een nauwe verwantschap heeft.