Meerderheid in de Kamer: Kabinet mag koppeling aan lonen loslaten

DEN HAAG, 24 JUNI. Een meerderheid in de Tweede Kamer van CDA, PvdA, D66 en Groen Links is voorstander van een nieuwe wet die het kabinet de mogelijkheid biedt de uitkeringen los te koppelen van de lonen.

Over de politiek gevoelige vraag of het groeiend aantal uitkeringsgerechtigden reden is om volgend jaar te ontkoppelen, willen de regeringspartijen CDA en PvdA geen uitspraak doen.

Dat bleek vanmiddag bij de behandeling van de 'wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid' in de Tweede Kamer. Volgens PvdA-woordvoerder Van Zijl “praten we vanmiddag niet over de koppeling, maar over een nieuwe koppelingswet”.

Het streven van de PvdA is “om de de wet zo snel mogelijk in de Staatscourant te krijgen”. Ook CDA-woordvoerder Terpstra wilde op dit moment niet ingaan op de vraag of het grote aantal niet-actieven nu al aanleiding is om de nieuwe wet te gebruiken om de uitkeringen te onkoppelen.

De nieuwe wet kent twee criteria om te ontkoppelen: een te forse loonstijging en een verslechtering van de erhouding tussen het aantal werkenden (actieven) en het aantal mensen dat uitkering krijgt (niet-actieven). Het kabinet behoudt zich het recht voor niet te koppelen als er op honderd actieven meer dan 86 inactieven komen.

Voor 1992 verwacht het Centraal Planbureau een verslechtering van het verhoudingsgetal: per 100 actieven zijn er volgend jaar 87,5 niet-actieven.

Zowel CDA als PvdA wezen erop dat in het CPB-cijfer geen rekening is gehouden met het beleid van dit kbinet om het aantal arbeidsongschikten en zieke werknemers terug te dringen. Deze “breuk” brengt mensen op “een dwaalspoor”, aldus de PvdA-er Van Zijl.

Als het kabinet besluit om te ontkoppelen dan willen CDA en PvdA de minima geen koopkrachtgarantie geven. Ze dringen dan wel aan op aanvullende maatregelen zodat de inkomensverhoudingen niet verder verslechteren.