Kabinet stelt besluit afstoten rijkstaken uit

DEN HAAG, 24 JUNI. Het kabinet heeft afgelopen zaterdag geen besluit genomen over de zogenoemde grote efficiency-operatie en het afstoten van rijkstaken naar provincies en gemeenten.

Een groot aantal ministers heeft moeite vergaande ingrepen o het eigen departement door te voeren.

Een woordvoerder van het kabinet zei na afloop van de extra ministerraad dat medio juli “een concrete invulling” wordt gegeven aan “een groot deel” van de afslankingsoperatie.

Het kabinet heeft afgelopen zaterdag besloten om een 'regie-groep' in het stellen. Onder leiding van het ministerie van algemene zaken wordt een lijst opgesteld met de onderwerpen waarover “voordat de ministers op vakantie gaan” een beslissing moet worden genomen.

Afgelopen zaterdag is gesproken over taakverschuivingen binnen departementen, daarbij zijn alle ministeries aan de orde geweest. De besprekingen werden door een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken getypeerd als “constructief” maar er moeten nog een paar “moeilijke knopen” worden doorgehakt. “Het snijden in eigen vlees is altijd een pijnlijke kwestie”, aldus de woordvoerder.

In de Miljoenennota 1991 kondige minister Kok (financien) de 'grote-efficiency' operatie aan, waarbij d rijkstaken kritisch worden bezien. Verbetering van de doelmatigheid kan betekenen dat de overheid taken volledig afstoot. Verder moeten de ministeries intensiever met elkaar samenwerken om overlapping te voorkomen, werkzaamheden beter op elkaar afstemmen en de organisatiestructuur verbeteren

De grote efficiency-operatie moet dit jaar al een besparing opleveren van 75 miljoen gulden oplopend tot 300 miljoen gulden in 1994. Bij de bespreking over de Tussenbalans - de ombuigingsoperatie van 17 miljard gulden waarover het kabinet in februari overeenstemming bereikte - is de taakstelling verhoogd met een miljard gulden. Tot 1994 moeten er bij de rijksoverheid zevenduizend banen verdwijnen.

Het afstoten van rijkstaken naar de provincies en de gemeenten moet een besparing van een miljard gulden opleveren.