'Hulp geboden bij euthanasie psychiatrische patienten'

ROTTERDAM, 24 JUNI. Zowel actieve als passieve hulp bij zelfdoding van psychiatrische patienten komt in Nederland al voor. Psychiatrische inrichtingen in Nderland “zetten soms opzettelijk de deur open om zwaar depressieve patienten de gelegenheid te geven een eind te maken aan hun leven”, volgens psychiater W. Nolen, verbonden aan het psychiatrisch centrum Bloemendaal in Den Haag. Het gaat om “een relatief groot aantal per jaar”, zei Nolen gisteravond voor de KRO-televisie.

Vorige week pleitte de Commissie Hulp bij Zelfdodingsvragen in een rapport voor een grotere openheid bij artsen als bejaarden, chronsch zieken en psychiatrische patienten zich tot hen wenden wanneer zij zelfdoding overwegen. Wanneer de arts daadwerkelijk hulp verleent moet hij ervan verzekerd zijn dat hij na afloop niet wordt vervolgd, aldus de commissie, die deel uitmaakt van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE).

Volgens Nolen worden psychiaters veelvuldig met patienten geconfronteerd die vragen om hulp bij zelfdoding. In de meeste gevallen zijn depressieve patienten nog wel te helpen, soms met dwangbehandeling. In een aantal gevallen is hulp echter niet mogelijk, zo zei hij. Er is dan maar een manier om die psychiatrische patienten voor zelfdoding te behoeden en dat is hen opsluiten en goed bewaken.

Een methode, die in de psychiatrie als “onmenselijk” wordt gekenschetst.

Volgens de NVVE wenden zich jaarlijks ongeveer 50 hoogbejaarden die zich 'op' voelen tot de ledenhulpdienst van de vereniging. Het aantal chronisch zieken dat om hlp vraagt bedraagt 200, terwijl jaarlijks ongeveer 175 veelal 'uitbehandelde' psychiatrische patienten om hulp vragen bij het vinden van een uitweg, aldus het vorige week verschenen rapport.