Hirsch Ballin wil uitbreiding van lik-op-stuk beleid

DEN HAAG, 24 JUNI. De experimenten met het lik-op-stuk beleid tegen winkeldieven in de steden Leiden, Delft en Arnhem zijn zo succesvol dat de regeling landlijk zal worden ingevoerd.

Minister Hirsch Ballin (justitie) stuurt vandaag het betreffende wetsvoorstel naar de ministerraad. Het wetsvoorstel regelt ook de snelle afdoening van lichte alcoholdelicten in het verkeer. Beide onderwerpen had Hirsch Ballin al aangekondigd in zijn nota Recht in Beweging. Volgens het het wetsvoorstel kunnen verdachten van winkeldiefstal en automo(JHbilisten die onder invloed rijden in lichtere gevallen direct afrekenen met de politie.

Bij winkeldiefstallen mag de waarde van het gestolene niet hoger zijn dan 250 gulden, de verdachte moet meerderjarig zijn en zijn daad bovendien bekennen. Bij rijders onder invloed gaat het om een maximaal promillage alcohol van 0,8. De maximale boete die kan worden opgelegd is 500 gulden. In december maakte Hirsch Ballin al afspraken met minister Andriessen (economische zaken) en het bedrijfsleven voor een ezamenlijke aanpak van criminaliteit in en rond winkels.