GS Friesland niet akkoord met de opslag van afval in uwbakken

LEEUWARDEN, 24 JUNI. Het Friese huisvuil mag niet langer in duwbakken worden opgeslagen. Gedeputeerde Staten van Friesland gaan niet akkoord met de tijdelijke oplossing die het OLAF (Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland) voor het afvalprobleem heeft gekozen. Ook de inspectie milieuhygiene keurt de noodopslag af.

Het OLAF stort het afval al ruim een week in duwbakken, die aan de kade van het Prinses Margrietkanaal in Burgum liggen. Het OLAF wil het afval opslaan tot de heropening van de stortplaats Weperpolder in Ooststellingwerf, begin oktober. GS beslissen morgen of er sancties kunnen worden genomen tegen het OLAF. Het Friese afval hoort volgens GS thuis in containers op de Leeuwarder stort voor bedrijfsafval Schenkenschans en niet in een duwbak.

De Friese gedeputeerde mr. F. Steijver liet eerder weten dat duwbakken voor korte tijd aanvaardbaar zijn, maar uit milieuhygienisch oogpunt voor een langere periode onverantwoord zijn. De Regionale Inspectie Milieuhygiene in de drie noordelijke provincies is evenmin te spreken over de opslag in duwbakken. Volgens inspecteur G.J. Beijen is “een duwbak een oneigenlijk middel voor het overladen en opslaan van afvalstoffen. Het brengt ongewenste risico's voor de volksgezondheid met zich mee.”

Drenthe, Groninen en Overijssel zijn bereid elk 12.000 ton Fries afval te verwerken tot de heropening van de Weperpolder, mits het OLAF een contract tekent met de VAM in Wijster voor de verwerking van 100.000 ton Fries afval per jaar vanaf 1998 voor de nog te openen nieuwe GAVI.

Het OLAF voelt hier weinig voor omdat ze de vuilverwerkingsinstallatie in Leeuwarden wil heropenen, die vorig jaar dichtging wegens een te hoge uitstoot van dioxine. Een ander bezwaar tegen het contract is dat het OLAF ich niet wil vastleggen voor een lange periode.