Geen vervroegde aflossing voor langlopende staatsleningen

UTRECHT, 24 JUNI. Terwijl de financiele wereld zich de afgelopen week afvroeg welke afspraken de deelnemers aan het G-7 overleg zouden maken over de dollarkoers, werd de obligatiemarkt in Amsterdam verrast door nieuwe ontwikkelingen.

Het ministerie van financien bleek donderdag en vrijdag geen vervroegde aflossingsclausule aan langer dan tien jaar lopende onderhandse leningen te verbinden. Het betreft 18 en 20-jarige looptijden. Dit is een groot voordeel voor institutionele beleggers die zelf vaak nog langere verplichtingen aangaan.

Voor openbare leningen geldt geen vervroegde aflossingsclausule. Achteraf kan men de 15 jarige 8,5 procent heropende lening als een geslaagde proefballon beschouwen. De interesse daarvan bleek immers zo groot dat het effectieve rendement enkele basispunten beneden dat van de tien jarige was komen te liggen, terwijl een daling van de rente niet waarschijnlijk is.

Ook ditmaal bleek zich een negatief rendementsverschil voor te doen, zozeer zelfs dat dit ook optrad tegenover de 15 jarige openbare lening. Doorgaans bieden onderhandse leningen een hoger rendement dan hun openbare 'leeftijdgenoten'.

De staat haalde met deze succesvolle lening naar schatting 300 miljoen gulden binnen. De agent van Financien sluit niet uit dat binnenkort nog langere looptijden zonder vervroegde aflossingsclausule zullen worden afgesloten.

Hieruit zou men kunnen afleiden dat Financien het huidige rentepeil eerder aan de lage dan aan de hoge kant vindt. De gretigheid van de institutionele beleggers lijkt op een tegenovergestelde visie te duiden. De feitelijke rente-ontwikkeling, die vanaf februari in navolging van de Duitse aarzeling toont, was deze week stabiel tot marginaal lager. De tarieven op de geldmarkt toonden weinig beweging als gevolg van de stabiele verhouding tussen D-mark en gulden.

Eurokapitaalmarkt

De internationale obligatiemarkten stonden afgelopen week onder invloed van het onzekere koersverloop van de dollar. De door de naderende G-7 veroorzaakte dollarnervositeit weerspiegelde zich in de rentemarkten, ondanks geruststellende woorden van de beoogde Bundesbank-president Schlesinger.

Het optimisme over de ontwikkeling van de Amerikaanse economie legt een stevig fundament onder de dollr maar veroorzaakt een dalende vraag naar langlopende obligaties. Internationale beleggers die anticiperen op een stijging van de dollar prefereren, door het negatieve effect van lange rentestijgingen op de Dow Jones, het korte eind van de Amerikaanse yieldcurve.

Een maatstaf hiervoor is het verschil tussen de dertig en de twee jaars rente. Dat verschil liep vorige week op tot 1,61 procent, een stijging van dertienbasispunten. Hierbij speelt overigens ook en rol dat twee jaars papier in handen is van relatief weinig beleggers, zodat grotere vraag relatief moeilijk kan worden verwerkt.

In het Verenigd Koninkrijk werd bekendgemaakt dat op 26 juni de Bank of England voor 1,5 miljard pond aan 10 jaars papier zal verkopen met een coupon van 10 procent. Zowel omvang als looptijd lagen in de lijn van verwachtingen en leidden dan ook niet tot noemenswaardige koermutaties.

De afwachtende houding op de lokale markten kon de eurokapi(H)taalmarkt niet inspireren tot een overdaad aan emissie-aktiviteiten. De meest in het oog springende lening had bovendien een aandelenkarakter. Aegon bracht eenconverteerbare lening uit, met een coupon van zeven procent en een grootte van 370 miljoen dollar. De lening was de grootste die in dit segment door een europese debiteur werd geemitteerd.

Als de lening gedurende de volledige looptijd van tien jaar wordt aangehouden bedraagt het effectie rendement 8,5 procent. Obligatie- en aandelenbeleggers waren te spreken over de kenmerken van de lening, die daardoor zonder problemen werd geplaatst. Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank Robeco.