EG betaalt deel VN-politie voor Koerden in Irak

LUXEMBURG- ARBIL, 24 JUNI. De Europese Gemeenschap zal de Verenigde Naties het ontbrekende geld en de ontbrekende manschappen leveren voor een politiemacht in Irak.

Dat hebben de EG-ministers van buitenlndse zaken gisteren in Luxemburg besloten. Koerdenleider Barzani zegt een mandaat van het Koerdische volk te hebben gekregen om een overeenkomst met de Iraakse autoriteiten te tekenen.

De VN hebben tot dusverre slechts 57 van de beoogde 500 politiemannen naar Irak kunnen sturen, omdat maar een deel van de benodigde 51,5 miljoen dollar was toegezegd. Bondien konden de VN niet aan voldoende manschappen komen.

De politiemacht is bedoeld om de Koerden een gevoel van veiligheid te verschaffen, zodat de geallieerde troepenmacht uit Noord-Irak kan worden teruggetrokken. De terugtrekking, die al ruimschoots op gang was gekomen, is eind vorige week opgeschort. Met name de Europese landen die aan deze troepenmacht deelnemen - Groot-Brittannie, Frankrijk, Italie en Nederland - maakten zich zorgen dat de Iraakse regering nieuwe actie tegen de Koerden zou ondernemen als de laatsten praktisch zonder bescherming zoud worden achtergelaten.

Er ligt tevens een plan om als extra-zekerheid voor de Koerden een geallieerde 'snelle reactiemacht' van ongeveer 3.000 man in Zuid-Turkije of in Noord-Irak achter te laten, die zo nodig in Noord-Irak zou kunnen intervenieren. Volgens de Amerikaanse televisiemaatschappij ABC hebben de Verenigde Staten er inmiddels onder zware Europese druk mee ingestemd een eenheid in Zuid-Turkije achter te laten. Washington zou dit tegen zijn zin doen, uit angst dat het in het geval van Iraakse agressie de strijd zou moeten aanbinden tegen een overmacht. De laatste geallieerde troepen zouden dan tegen half juli uit Noord-Irak worden teruggetrokken.

Koerdenleider Masoud Barzani heeft gisteren gezegd dat de Koerden het autonomie-akkoord steunen dat hij na zes weken onderhandelingen in Bagdad heeft bereikt en dat hij over een paar dagen naar Bagdad teruggaat om het te tekenen. Het akkoord omvat onder andere verkiezingen, binnen drie maanden in Koerdistan en binnen een jaar in heel Irak, vrijlating van alle politieke gevangenen en herstelbetalingen aan de Koerden voor de verwoesting van hun dorpen in het noorden.

“We wilden het volk over de overeenkomst consulteren, en ik ben gelukkig dat het volk het akkoord zeer sterk ondersteunt”, zei hij na verscheidene dagen beraad met politieke en stammenleiders uit Koerdistan. ,Twintig jaar van bloedige oorlog, van bittere ervaringen, hebben ons geleerd dat we hen (de regering) niet konden verwijderen en dat zij ons niet konden afmaken”, zei Barzani. “Dus de enige oplossing is vrede. Dat is het algemene gevoel aan beide zijden.”

Barzani zei dat Jalal Talabani, een andere vooraanstaande Koerdische leider, ook bereid lijkt om het bereikte akkoord goed te keuren. Maar Talabani zelf, die de afgelopen weken in Turkije was maar morgen met Barzani zou praten, sloeg in vraaggesprekken met Westerse journalisten een andere toon aan. Hij zei dat dat hij “nt dacht dat er een akkoord was”. “Dit is alleen een ontwerp. Alle Koerdische leiders gaan het bespreken. Een overeenkomst met Irak is mogelijk als alle leiders met het ontwerp instemmen en het goedkeuren”, zei hij.

Talabani zei tien dagen geleden dat dat de Iraakse regering vasthield aan haar machtsmonopolie, en dat dit een belangrijk obstakel was. Hij zei dat de Iraakse ontwerp-grondwet nog steeds de persoonsverheerlijking van president Saddam Hussein en politieke dominantie door de regerende Ba'athpartij omvatte. (Reuter, AP)