Cacaoverbruik in Nederland stijgt

Het verbruik van cacaobonen in Nederland blijft toenemen. Werd in 1989 een recordverbruik van 233.600 ton gemeten, vorig jaar werd een nog hoger verbruik van 247.590 ton breikt. Dit nieuwe record komt neer op de verwerking in Nederland van elf procent van de wereldproduktie van cacaobonen.

De grootste exporteur van cacaobonen is Ivoorkust. Andere grote leveranciers zijn Brazilie, Ghana, Nigeria, Kameroen, Indonesie, Maleisie en enkele Carabische landen. In het seizoen 1988-1989 was de wereldproduktie van cacaobonen 2,47 miljoen ton. Voor het seizoen 1990-1991 wordt een produktie voorpeld van 2,44 miljoen ton terwijl het verbruik wordt getaxeerd op 2,27 miljoen ton.

Uit het verslag over 1990 van de Nederlandse Cacao en Cacaoproducten Vereniging blijkt dat Nederland met de Verenigde Staten, Brazilie en Duitsland tot de grootste verbruikers van cacaobonen behoort. Ons land onderscheidt zich evenwel doordat het meer dan de genoemde drie landen, cacaobonen verwerkt tot halffabrikaten zoals cacaoboter en cacaopoeder, voor exportdoeleinden.

De uitvoer van cacaoboter vanuit Nederland steeg vorig jaar tot 105.000 ton, twintig procent meer dan in 1989. Door de sterk toegenomen vraag in Duitsland, ondermeer door de Duitse hereniging, nam de uitvoer naar dit land toe van 26.000 tot 36.000 ton.

De uitvoer van cacaopoeder steeg van 92.400 ton in 1989 tot 96.000 ton.

Een derde van de Nederlandse export van cacaoprodukten gaat naar de Verenigde Staten en had vorig jaar een exportwaarde van 950 miljoen gulden.

Ook de export van chocolade is omvangrijk. Nederland exporteerde vorig jaar aan chocoladeprodukten 138.600 ton voor een bedrag van 785 miljoen gulden. Aan overige produkten werd 37.000 ton geexporteerd met een waarde van 160 miljoen gulden.

De Amsterdamse haven, de grootste cacaohaven ter wereld, behandelde vorig jaar ongeveer 500.000 ton cacaobonen, circa twintig procent van de wereldoogst. De aanvoer van balen cacaobonen vanuit overzeese havens geschiedt in toenemende mate met contaiers. Tien jaar geleden werd zeven procent van de aangevoerde cacaobonen in containers aangevoerd, vorig jaar was dit al vijfentwintig procent.

Van de 250.000 ton cacaobonen die in het kader van de Internationale Cacao Overeenkomst als buffervoorraad wordt aangehouden ter regulering van de cacaomarkt is momenteel het merendeel, ruim 150.000 ton, in pakhuizen in de Amsterdamse regio opgeslagen. De cacaovoorraden in de wereld zullen aan het eind van het lopende seizoen tot een recordhoogte van ongeveer 1,5 miljoen ton oplopen als gevolg van de zes achtereenvolgende jaren aanhoudende overproduktie.