Bossenverzekering dekt 63.000 ha tegen storm-brand

De sinds 1894 bestaande en in Arnhem gevestigde Onderlinge Bossenverzekeringen biedt boseigenaren de mogelijkheid hun bosbezit te beschermen tegen de gevolgen van onder andere storm en brand.

Over het jaar 1990 boekte de door de Heidemij bestuurde verzekeraar een winst van ruim 110.000 gulden. Met ruim drieduizend verzekerde boseigenaren die tezamen met meer dan 63.000 hectare bos voor een bedrag van 379 miljoen gulden waren verzekerd, inde de Onderlinge 760.000 gulden aan premies.

Sinds begin dit jaar biedt de verzekeringsmaatschappij een uitgebreide polis tegen brand-en stormschade die de kosten van opruiming van omgewaaide bomen en de herinplant geheel dekt. De Onderlinge betaalt de schade indien door storm meer dan twintig procent van een bosperceel is omgewaaid.