Bond: 50.000 banen voor kansarmen in winkels

ROTTERDAM, 24 JUNI. De Dienstenbond FNV wil volgend jaar voor vijftigduizend kansarmen arbeidsplaatsen in de detailhandel creeren. Ten minste dertigduizend arbeidsplaatsen moeten voor etnische minderheden worden bestemd. Deze eis heeft de vakbond afgelopen zaterdag in een overleg met betrokken werkgeversorganisaties op tafel gelegd.

De detailhandel kampt met een groot tekort aan personeelskrachten.

Jaarlijks zijn er in de grootste bedrijfstak van Nederland tachtigduizend vacatures te vervullen. “Uit onderzoek blijkt dat het aanbod van allochtonen op de arbeidsmarkt de komende jaren fors toeneemt. De werkgevers in de detailhandel dienen daarvan gebruik te maken”, aldus een woordvoerder van de Dienstenbond FNV.

De bond wil met de werkgeversorganisaties KNOV, NCOV, het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie concrete afspraken maken over de instroom van allochtonen. “Daarbij willen we extra aandacht geven aan de houding van kleinere werkgevers in de detailhandel ten aanzien van etnische minderheden. We willen ook experimenteren met de plaatsing van deze groep, in samenwerking met de Arbeidsvoorziening,” aldus de woordvoerder. Daarvoor is het volgens hem nodig dat imago en arbeidsvoorwaarden in deze sector worden verbeterd. “Een grote groep werknemers moet het nog steeds doen met het wettelijk minimumloon. Een redelijk loon kan de aantrekkingskracht van een baan in een winkel vergroten”.

In de detailhandel werken volgens de meest recente gegevens op dit moment 546.000 mensen. Uitstroom van personeel - vooral zwangere vrouwen - zorgt ervoor dat er jaaijks vijftigduizend vacatures ontstaan. Door groei en uitbreiding komen daar op jaarbasis nog eens dertigduizend vacatures bij. In mei van dit jaar startte de werkgevers- en werknemersorganisaties in deze branche met steun van het ministerie van economische zaken een imago-campagne met het doel meer mensen voor een baan in de detailhandel te interesseren.