WEEKOVERZICHT

Dit weekeinde komen de ministers van financien van de Groep van zeven in Londen bijeen om over de dollar en de hulp aan de Sovjet-Unie te praten.

De dollar, sinds begin dit jaar zo'n 25 procent in koers gestegen, daalde in reactie. Vooral Frijk en Japan willen een lagere dollar; de komende president van de Bundesbank, Helmut Schlesinger, sloot een G-7 akoord over wisselkoersen of actie tegen de dollar uit.

Hulp aan de Sovjet-Unie verdeelt de G-7 landen eveneens. In Moskou proberen de conservatieven het plan van Javlinski en een groepje Harvard-economen belachelijk te maken. Volgens premier Pavlov ishet niet realistisch om Amerikaanse steun voor de Sovjet-Unie te verwachten: dan moeten de Russen zeker aansluiten achter Israel en Nicaragua. Als anderen dat willen doen, best, maar niet Pavlov.

Ondertussen kondigde de Sovjet-premier aan dat een derde van de ambtenaren bij de ministeries in Moskou ontslagen zal worden. Dat is een vrees die ook in Bonn zal opkomen, nu de Bondsdag voor Berlijn als regeringszetel heeft gekozen.

Vooralsnog heeft Duitsland geen geld voor de verhuizing. De bedragen didit jaar in de voormalige DDR gepompt worden, zijn zo hoog dat Helmut Schlesinger waarschuwde tegen nog hogere uitgaven. Het Duitse financieringstekort gaat dit jaar naar DM 150 a 170 miljard en komt boven de gestelde grens van vijf procent van het bnp uit. De aangekondigde lastingverhogingen, aanvankelijk geblokkeerd door de Bundesrat, gaan toch door.

Het tekort op de lopende rekening van Duitsland bedroeg de eerste vier maanden van dit jaar DM 12 miljard, mede als gevolg van de overboekingen ter ondersng van de Golfoorlog. Vorig jaar had Duitsland nog een overschot op zijn lopende rekening van DM 77 miljard.

En wat gebeurde ondertussen in Japan? De Japanse economie groeide het eerste kwartaal van dit jaar met 11,2 procent op jaarbasis. De groeispurt werd mede veroorzaakt door de Golfoorlog: Japanners gingen de eerste drie maanden van het jaar minder in het buitenland op vakantie. De beurs van Tokio reageerde op de hoge groeicijfers met een koersval van 2,cent: renteverlaging zit er in Japan voorlopig niet in.

Europa zal de Japanse uitdaging op technologisch gebied pareren met het Eureka-programma. In Rotterdam trad de Griekse synthesiser Vangelis op; in Den Haag presenteerde een commissie onder leiding van Wisse Dekker een evaluatie van vijf jaar Eureka. Tot nu toe heeft het Europese technologieprogramma meer beloftes dan praktische resultaten geboekt. Van de 369 projekten die vorig jaar gesteund en, hebben niet meer dan 10 geleid tot een nieuw produkt op de markt. Voor 1991 zijn 470 projekten goedgekeurd waarmee steun van in totaal 8,2 miljard ecu (18,5 miljard gulden) is gemoeid.

Philips en Thomson weten zich verzekerd van de Europese markt in de strijd om toekomsttelevisie. De EG heeft de Philips-Thomson standaard van HD-MAC omarmd. Dat houdt de Japanners buiten de deur.

En krijgt Thomson nu wel of geen steun van de Franse regering? De injectie van 1,8 miljard franc (600 miljoen gulden) aan het verliesgevende staatsbedrijf is ingetrokken, meldde EG-commissaris Sir Leon Brittan. Geen sprake van, repliceerde de Franse premier Edith Cresson. Sir Leon is een free trader, madame Cresson een voorstander van industriepolitiek.

De EG heeft een eerste stap gezet naar beeindiging van de nationale monopolies op het treinverkeer. In Korea is de financiele markt iets geliberaliseerd: buitenlandse investeerders krijgen toegang tot de beurs van Seoul, maar mogen maximaal 10 procent van geseerde Koreaanse bedrijven in eigendom hebben. De VS overwegen om de beperkingen op buitenlands eigendom van vliegtuigmaatschappijen tot 49 procent toe te staan.

Unilever heeft zijn eerste grote investering in Oost-Europa aangekondigd: voor 20 miljoen dollar heeft het 80 procent van de wasmiddelenfabriek Pollena Bydgorszcz gekocht met de toezegging de komende jaren 24 miljoen in modernisering teJH)len investeren. Concurrent Procter & Gamble heeft voor 44 miljoen dollar de Tsjechoslowaaks fabrikant van waspoeders Rakona overgenomen. Zo vordert de opschoning van Oost-Europa.

    • Roel Janssen