Verzekeraar 's-Gravenhage verdiende goed

De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij 's-Gravenhage heeft vorig jaar bij de van 149 miljoen gulden tot 160 miljoen gulden gestegen omzet de winst zien toenemen van 23,6 miljoen gulden tot 24,1 miljoen gulden.

Na voorzieningen zal hiervan 23,5 miljoen gulden worden verdeeld onder de deelnemers in de Onderlinge. Dit maakt het mogelijk dat zij bijna 30 procent van de door hen betaalde premies in de vorm van winstbijschrijving terugontvangen.

Het verzekerde bedrag van de Onderlinge steeg in 1990 met 117,4 miljoen gulden naar 3,9 miljard gulden.