Veiligheidsraad: sancties tegen Irak niet soepeler

NEW YORK, 22 JUNI. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft afgelopen nacht opnieuw bepaald dat de sancties tegen Irak vooralsnog niet worden versoepeld. Dit is vastgesteld bij diplomatiek overleg tussen de leden van de raad.

De raad heeft secretaris-generaal Javierz de Cuellar opnieuw opgedragen een rapport op te stellen over de wijze waarop en termijn waarbinnen Irak zou kunnen voldoen aan de eisen die zijn gesteld aan het beeindigen van de vorig jaar ingestelde sancties. Volgens een afgelopen 3 april aangenomen resolutie moet de Veiligheidsraad elke zestig dagen bezien of de sancties kunnen worden versoepeld of opgeheven. Voorwaarden hiervoor zijn onder andere dat Irak zijn chem wapenvoorraden ontmantelt en herstelbetalingen doet.

De Verenigde Staten zouden er naar verluidt mee instemmen dat Irak 30 procent van zijn olie-inkomsten moet afdragen aan Koeweit en andere landen die schade hebben geleden door de oorlog in het Golfgebied. Aanvankelijk hadden de VS geeist dat Irak 50 procent van zijn olie-revenuen zou moeten afdragen.

De Britse omroep BBC meldt vanmorgen, zich beroepend op diplomatieke bronnen, dat de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit noord-Irak tijdelijk is gestaakt in afwachting van de stationering van een 'snelle-interventiemacht' in zuid-Turkije die zou kunnen ingrijpen bij Iraakse agressie tegen de Koerden. Geruchten hierover waren al eerder opgedoken, maar een bevestiging uit Washington is tot nu toe uitgebleven.

De Amerikanen zouden de terugtrekking tijdelijk staken onder druk van de Britse en Franse regering die zich sterk maken voor enige vorm van permanente bescherming van de Koerden. I York zouden diplomaten bij de Verenigde Naties inmiddels een plan hebben opgesteld voor de vorming van een snelle-interventiemacht onder VN-vlag die kan worden ingezet bij crisissituaties als de Koerdische kwestie en de recente overstromingsramp in Bangladesh. Het initiatief tot het opzetten van een dergelijke macht volgt op kritiek, met name van Britse zijde, dat de Verenigde Naties veel te traag hebben gereageep het Iraakse geweld tegen de Koerden in het noorden van Irak. (AFP, Reuter)