Veel respons op enquete 'nationaal economie-debat'

ROTTERDAM, 22 JUNI. De respons op het nationale economie-debat, dat vorige week onder andere in deze krant is begonnen, is hoog. Tot nu toe hebben 3.500 mensen een ingevuld enqueteformulier opgestuurd. Van hen zijn 3.250 lezers van NRC Handelsblad en 250 abonnee's van het weekblad ESB.

De enquete is bedoeld om problemen in de Nederlandse economie op te sporen enrover een nationaal debat op gang te brengen: is Nederland vitaal genoeg om zich staande te houden in de naderende gemeenschappelijk Europese markt ('1992'), het hoofd te bieden aan milieuvervuiling en zich aan te passen aan veranderende leef- en arbeidspatronen?

In het debat werken de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde, Economisch Statistische Berichten (ESB), SKIM markt- en beleidsonderzoek, de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO) en NRC Handelsblad samen. ESB gaf vorige week ter gelegenheid van het debat een speciaal nummer uit.

De resultaten van de enquete worden eind augustus verwacht. Op basis van deze resultaten zullen (tot december 1991) 'oplossingen' worden verzameld. Dan volgt een fase waarin 'voorstellen voor beleid' worden gedaan. Het eindverslag van het debat zal in augustus 1992 verschijnen.

Bij SMO, Postbus 87859, 2508 DG 's-Gravenhage, kunnen exemplaren van de enquete worden aangevraagd. De vragenlijst is op diskette verkrijgbaar bij SKIMena 73, 3013 CH Rotterdam.