Rob de Nijs

Een kort compliment aan Frenk van der Linden voor zijn interview met Rob de Nijs, in het Zaterdags Bijvoegsel van 15 juni jl.

In minder dan een pagina wordt een genuanceerd portret van deze zanger gegeven, waarbij ik verrast werd door de onvermoede kanten in Rob: zijn twijfels, zijn kwetsbaarheid en niet in de laatste plaats zijn belezenheid. Het siert Van der Linden dat hij nergens tussenbeide komt, zodat Rob in staat wordt gesteld een volstrekt authentiek - dus rauw en eerlijk - beeld van zichzelf te schetsen. Er is nauwelijks een betere manier denkbaar om hem te leren kennen.

    • Pim Leeuw