Reorganisatie V & D in 2 jaar 12 ontslagen

ROTTERDAM, 22 JUNI. Vroom & Dreesmann heeft in de twee jaar dat gewerkt is aan gezondmaking van de warenhuisketen twaalf mensen ontslagen. Het proces gaat 1.450 weers aan. De gezondmaking duurt veel langer dan verwacht.

Dat zegt H. Aaldring, vice-voorzitter van de groepsondernemingsraad van Vroom & Dreesmann. De ondernemingsraad van Vroom & Dreesmann denkt dat het nog zeker anderhalf jaar zal duren voor dat de geplande personeelsreductie zijn beslag zal hebben gekregen. Vendex-voorzitter mr. J.M. Hessels betoogde gisteren bij de presentatie van de cijfers dat voor de meeste medewerkers van drenhuisketen al een oplossing is gevonden.

In de optiek van de opgestapte vice-president Van der Zwan zouden 1.450 werknemers ontslag moeten krijgen om V&D uit de rode cijfers te halen. Dit is door Vendex-president Anton Dreesmann en zijn opvolgers Verhoef en Hessels teruggedraaid. Voor deze 1.450 wordt 'een andere functie binnen of buiten de onderneming gezocht'.

De voornaamste reden dat van gezondmaking in de eerste maanden van dit jaar nog weinig is ter gekomen, is volgens Aaldring dat de afvloeiing van personeel veel trager verloopt dan verwacht. “Ik vind het overigens zeer terecht dat mensen de kans krijgen iets anders te vinden. Het beleid is tot nu toe zeer zorgvuldig geweest.”

Er is in de afgelopen twee jaar in het kader van het gezondheidsproces van de warenhuizen met 2.715 mensen gesproken over een andere functie. Zij zijn allemaal nog actief binnen Vendex. Voor 122 werknemers wordt op dit moment gekeken of er herplaatsing mogelijk is. Slechts 12 van de 17.280 werknemers van de warenhuizen hebben op dit moment ontslag gekregen.

Aaldring heeft nu de indruk dat de holding Vendex meer snelheid achter het proces wil zetten. De directeur van de V&D-warenhuizen, J. M. Kessels, is vorige week vertrokken en vervangen door de van Wehkamp afkomstige drs. P. E. Hamming. Hij moet zorgen dat hij in ruim twee jaar de personeelskosten van V&D met 45 miljoen gulden naar beneden brengt en nog eens 65 miljoen bespaart op andere posten.

Het zijn niet alleen de personeelskosten die in de afgelopen maanden zijn tegengevallen. Volgens OR-man Aaldring heeft de goederenvoorraad veel meer geld gekost dan verwacht. Hij meent dat er wel een marginale verbetering is opgetreden van het resultaat. Vorig jaar werd zeventig miljoen gulden verlies geleden.

    • WABE van ENK