Markovic: Belgrado zal het leger inzetten

BELGRADO, 22 JUNI. De Joegoslavische premier, Ante Markovic, heeft gisteren in bedekte termen gedreigd het leger in te zetten wanneer de republieken Slovenie en Kroatie zich volgende week daadwerkelijk van de federale republiek Joegoslavie zullen afscheiden, zoals de twee republieken hebben aangekondigd.

In een toespraak tot het federale parlement herhaalde Markovic gisteren zijn standpunt dat Kroatie en Slovenie slechts kunnen uittreden op grond van een overeenkomst tussen alle zes de republieken die Joegoslavie vormen. De premier zei er niet voor terug te schrikken “de nodige maatregelen te treffen om alle deelrepublieken en heel Joegoslavie te beschermen”. Tot nu toe heeft Markovic in het Joegoslavische conflict voornamelijk gepoogd een bemiddelende en verzoenende rol te spelen.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, heeft gisteren bij zijn bezoek aan Joegoslavie het land nog eens opgeroepen de eenheid te bewaren en gewaarschuwd dat Washington de deelrepubliek Slovenie niet als onafhankelijke staat zal erkennen. Maar terwijl hij met Baker voor fotografen poseerde herhaalde de Sloveense president Milan Kucan dat zijn deelrepubliek zich aanstaande woensdag toch, zoals aangekondigd, van Joegoslavie zal afscheiden. Kucan voorspelde dat de Verenigde Staten en Europa van gedachten zouden veranderen zodra de onafhankelijkheid van Slovenie een feit zou zijn.

Baker gaf toe dat besprekingen van in totaal tien uur met verschillende Joegoslavische leiders zijn bezorgdheid over het uiteenvallen van het land niet hebben weggenomen. In een verwijzing naar het feit dat geweld in Joegoslavie de Eerste Wereldoorlog inluidde, zei hij: “We zijn bezorgd dat de geschiedenis zich zal herhalen”.

De Amerikaanse minister zei dat de eenheid van Joegoslavie de beste garantie is voor bescherming van de mensenrechten en het verkrijgen van internationale economische steun. Op de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, van de 35 deelnemende Europese en Noordamerikaanse landen die deze week in Berlijn vergaderden, is Joegoslavie eveneens opgeroepen de eenheid te bewaren. (Reuter, AP)