Kolenvergasser op Maasvlakte volgens EZH onaanvaardbaar

Het is niet verantwoord om op korte termijn een kolenvergasser op de Maasvlakte te bouwen die 600 megawatt elektriciteit opwekt.

Er ontbreken teveel gegevens om een goed oordeel te vellen over de betrouwbaarheid, de opwekkosten en de milieubelastan een kolenvergasser.

Dat is de strekking van het Milieu-effect rapport (MER) dat is opgesteld door het Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH) samen met de Kema. Al eerder toonde het EZH zich voorstander van een poederkool-gestookte eenheid omdat het vindt dat nog teveel onduidelijkheden kleven aan de - schonere - kolenvergassing-techniek.

De Tweede Kamer was voorstander van de vergassing-techniek, maar minister Andriessen (economische zaken) meende dat een dergelijke installatie technisch niet mogelijk was. Oliemaatschappij Texaco gin beroep tegen dat besluit en dwong zo het MER af.